Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Nhiều Người Chưa Ðược Sống Lại

Lễ Phục Sinh, số người tham dự bao giờ cũng rất đông. Trước lễ, số người chuẩn bị tâm hồn bằng các việc đạo đức như xưng tội, cầu nguyện, suy gẫm, cũng rất đông. Thêm vào đó, số người trở về cũng rất đông, có thể nói, mỗi dịp lễ Phục Sinh về là mỗi dịp có nhiều tâm hồn được sống lại cách thiêng liêng. Họ được trong sạch hơn, được bình an hơn, được can đảm hơn, được gần Chúa hơn. Ðó là điều mừng nhất trong lễ Phục Sinh.

Tuy nhiên, bên cạnh những tâm hồn đã được sống lại, vẫn còn vô số tâm hồn chưa được sống lại. Họ vẫn như những xác chết khô, nằm bất động trong những nấm mồ lầm lạc tội lỗi. Tại sao vậy?

Lý do có thể là người ta không nhận thức được rõ tình trạng bi đát của mình. Họ không thấy mình cần phải sống lại. Họ không nhìn thấy những cái đang làm nên mồ mả vô hình chôn vùi họ.

Lý do cũng có thể là tuy dù người ta rất biết mình đang ở trong mồ, hơn nữa người ta cũng rất muốn ra khỏi mồ, rất muốn sống lại, nhưng người ta không đủ sức bước ra khỏi mồ, không đủ sức sống lại. Tôi thấy loại người trên đây rất đông.

Thực tế cuộc sống cho thấy rõ điều này: Biết bao người muốn làm điều lành, nhưng vì yếu đuối và thiếu điều kiện, nên đã làm điều xấu. Biết bao người muốn trở về đàng lành, nhưng vì không có ai giúp đỡ, không có điều kiện, nên đã không tự sức đứng lên được. Thánh Phêrô là một ví dụ. Ai dám nói là Ngài thiếu quyết tâm trung thành với Thầy. Nhưng do yếu đuối, Ngài đã chối Thầy. Ai dám nói là Ngài, khi đã chối Thầy rồi, đã không muốn trở về ngay với Thầy. Nhưng Ngài đã chỉ trở về được với Thầy, khi Ngài gặp được cái nhìn thương xót ngọt ngào của Thầy nâng đỡ.

Nhưng, sự thực trên đây giúp ta hiểu rằng: Nếu còn vô số tâm hồn chưa sống lại được, và nếu chính tâm hồn ta cũng chưa thực sự sống lại, thì điều cần phải thấy, điều cần phải làm, đó là phải tìm một sức mạnh nào đó có thể phục sinh các tâm hồn. Theo tôi thấy, tình yêu và quyền năng Ðức Kitô Phục sinh chính là sức mạnh có khả năng đó. Riêng tôi, tôi không đặt hy vọng nào ngoài tình yêu và quyền năng Ðức Kitô Phục sinh.

Trong niền tin ấy, tôi tha thiết cầu nguyện cho tôi, và cho anh chị em được biết đón nhận tình yêu và quyền năng Ðức Kitô Phục Sinh, luôn biết cộng tác với sức mạnh Phục Sinh của Người. Luôn biết khiêm tốn trở về với Ðức Kitô.

Với những lời cầu như vậy, tôi xin thân ái gởi tới anh chị em lời chúc Lễ Phục Sinh, đầy ơn đổi mới, đầy ơn sống lại, đầy ơn Phục Sinh.

Lễ Phục Sinh, Long Xuyên ngày 18/4/1992