Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Hội Thánh Của Tôi

Lc 24,46-48

Cuộc lễ hôm nay đã và đang gợi ý cho tôi suy nghĩ về Hội Thánh của tôi.

Thực vậy, khi nhìn những người đang tham dự thánh lễ hôm nay, tôi thấy trong đó có những người từ xa tới: Linh mục có, tu sĩ có, giáo dân có. Cảnh tượng nầy gợi ý cho tôi nghĩ rằng: Hội Thánh của tôi không phải chỉ là họ đạo Mong Thọ, cũng không phải chỉ là giáo hạt Rạch Giá, cũng không phải chỉ là địa phận Long Xuyên hay Giáo Hội Việt nam. Giáo Hội của tôi lan khắp cõi trần gian này. Giáo Hội của tôi gồm mọi người, thuộc mọi màu sắc, mọi tiếng nói, mọi nền văn minh.

Tóm lại tất cả những ai là con Thiên Chúa, do Chúa tạo dựng, được Chúa chăm sóc, được Chúa cứu chuộc, được Chúa hướng dẫn vào đàng lành, đều thuộc về Hội Thánh của tôi. Hội Thánh của tôi hiệp thông với Thiên Chúa. Những người trong Hội Thánh của tôi hiệp thông với nhau. Sợi dây hiệp thông với Chúa, sợi dây hiệp thông với nhau, là tình yêu thương bác ái. Nét đẹp nhất của Hội Thánh tôi là tình yêu thương bác ái. Mùi hương thơm nhất tỏa ra từ Hội Thánh tôi là mùi hương thơm bác ái. Cái vẻ vinh quang nhất của Hội Thánh tôi chính là yêu thương bác ái. Hội Thánh của tôi có thể gọi tóm tắt là những người yêu thương nhau, những người gọi Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, Hội Thánh của tôi là một tình yêu không biên giới.

Ngoài ra, khi tôi nhìn cộng đoàn đang tham dự thánh lễ bây giờ, tôi thấy: Ngoài những người thuộc xứ đạo Mong Thọ, và từ nhiều địa phương tới, tôi còn nhìn thấy nhiều vị khác, từ những nơi rất xa tới, đó là các thần thánh trên trời. Ðức Mẹ cũng đang ở đây. Các thánh Tử Ðạo cũng đang ở đây. Thánh Giuse cũng đang ở đây. Các Thiên Thần cũng đang ở đây.

Cảnh tượng này cho phép tôi nghĩ rằng: Hội Thánh của tôi, ngoài cái bề mặt rộng lớn khắp hoàn cầu, còn có một chiều cao thăm thẳm. Trong cái chiều cao thăm thẳm đó, có các thần thánh, có các thế hệ từ ông Adong bà Evà, cho đến Abraham, từ Maisen cho đến các tiên tri, các tổ phụ, các tông đồ và muôn vàn các thánh từ trước cho đến bây giờ. Thêm vào đó, còn có chín phẩm Thiên Thần. Các ngài đẹp hơn những vì sao. Các thần thánh thì vô kể.

Liên hệ giữa các thần thánh cũng là tình yêu: Các ngài yêu mến Thiên Chúa. Các ngài yêu mến nhau. Và các ngài thương xót chúng ta. Các ngài không phải chỉ là tượng, là ảnh, mà các ngài đúng thực là những trái tim, vẫn theo dõi chúng ta, vẫn cầu bầu cho chúng ta, vẫn thúc giục chúng ta hãy biết mến Chúa, hãy biết thương người.

Cái làm cho các thánh trên trời được hạnh phúc, chính là tình yêu. Cái làm cho các ngài vinh quang chính là kết hợp với Thiên Chúa tình yêu. Như vậy, Hội Thánh của tôi trên mặt bằng thế giới cũng là tình yêu vô biên giới. Mà xét về chiều cao thăm thẳm, cũng vẫn là tình yêu vô tận.

Hơn nữa, khi tôi nhìn những người tham dự thánh lễ bây giờ, không phải tôi chỉ nhìn thấy anh chị em, cũng không phải tôi nhìn thấy các thần thánh, mà tôi cũng nhìn thấy các linh hồn bà con đang bị giam cầm nơi luyện ngục, những người có liên hệ đến xứ đạo Mong Thọ, những người có liên hệ đến gia đình chúng ta, những người có liên hệ cách nào đó đến cá nhân chúng ta. Hội Thánh của tôi như vậy, có một chiều sâu. Ngoài bề mặt, ngoài chiều cao, còn có một chiều sâu tạm thời. Nơi đó, các linh hồn được thanh luyện, để biết đón nhận tình yêu Thiên Chúa trong sáng vẹn toàn. Và nơi luyện ngục, các linh hồn vẫn cầu nguyện cho chúng ta còn sống, để chúng ta biết đón nhận tình yêu, và biết cho đi tình yêu, để sau này đừng phải vào nơi luyện ngục như họ nữa.

Tới đây, tôi có thể tưởng tượng ra thực thể Hội Thánh của tôi, đó là một thực thể có mặt bằng rộng bao la, có một chiều cao thăm thẳm, và có một chiều sâu tạm thời. Tất cả những người trong ba nơi đó, đều thông hiệp với nhau bằng dây tình yêu bác ái. Và tất cả những người trong ba nơi ấy, đều cố gắng loan truyền Thiên Chúa là tình yêu.

Tới đây anh chị em cũng như tôi, chắc đã hiểu nhiệm vụ của con cái Hội Thánh: Một Hội Thánh tình yêu.

Nhiệm vụ đó là gì?

Thưa nếu Hội Thánh của tôi là một Hội Thánh của tình yêu, thờ phượng Thiên Chúa là tình yêu, dấu chỉ của Hội Thánh là tình yêu, thì tất nhiên, nhiệm vụ của tôi, của từng con cái Hội Thánh là hãy làm chứng cho tình yêu thương.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, tôi nghe Chúa bảo tôi rằng: “Con hãy đi làm chứng”. Nhiều khi tôi tự nói với chính mình rằng: Chúa không sai tôi đi xây dựng Hội Thánh, cho bằng sai tôi đi làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Làm chứng rằng dung mạo Thiên Chúa là tình yêu thương. Hội Thánh của Chúa là dụng cụ loan báo tình yêu thương. Con cái của Chúa phải mang dấu chỉ tình yêu để chứng tỏ là thuộc về Chúa.

Trước lễ, trời đổ mưa. Cơn mưa trước lễ hôm nay gợi cho tôi nhớ lại một kỷ niệm không quên: Kỷ niệm tôi đã có ở Lộ Ðức bên Pháp tháng 6 vừa qua.

Hôm đó là buổi chiều tối, theo chương trình thì tại Lộ Ðức sẽ có một cuộc rước lớn lao, nhưng tự nhiên trời đổ mưa, phải hủy bỏ cuộc rước. Rồi trời cứ mưa hoài. Và gió lạnh thổi lên. Tôi vẫn mặc áo lạnh, và phải mượn thêm 1 cái áo mưa để khoát ngoài. Rồi một tay cầm dù, một tay cầm tràng hạt, tôi đến trước tượng Ðức Mẹ ở hang đá Lộ Ðức để lần chuỗi. Bấy giờ là khoảng 9 giờ tối. Ðang khi lần chuỗi trước tượng Ðức Mẹ, tôi thấy một người phụ nữ tay bồng con, đến cạnh bên tôi. Bà ấy nói nhỏ là xin tôi ít tiền để nuôi con. Tôi cho bà ấy một chút tiền. Rồi, bà ấy lẳng lặng đi vào giữa đám đông.

Tôi có cảm tưởng rằng: Người đàn bà ăn mày tối hôm đó là một sứ giả của Ðức Mẹ gởi tới cho tôi. Ðức Mẹ muốn nói trong lòng tôi rằng: Con đến Lộ Ðức, con cầu nguyện, con đã lần chuỗi, con đã chầu Mình Thánh và dâng thánh lễ. Những việc đó là rất tốt. Nhưng còn một việc khác mà Thiên Chúa muốn con làm, và Mẹ cũng muốn con thực hiện, đó là hãy đem Tin Mừng cho những người nghèo khó. Khi con để ý đến những người nghèo khó thì tức là con đem Tin Mừng đến cho họ. Không phải chỉ là Tin Mừng cho người nghèo khó, mà đó cũng là Tin Mừng cho Ðức Kitô và cho chính Mẹ. Bởi vì, như con đọc trong Phúc Âm: Bất cứ việc tốt nào con làm cho người nghèo khó, thì được kể như làm cho Ðức Kitô, cho chính Mẹ.

Tôi nhớ hoài hình ảnh người phụ nữ ăn mày bên ấy. Và khi trở về Việt Nam, tôi vẫn còn nhớ cái hình ảnh đó, như là một sứ mệnh Ðức Mẹ Lộ Ðức nhắn gởi tôi: Khi về Việt Nam, con hãy làm chứng cho Tin Mừng Phúc Âm, nhất là Tin Mừng cho người nghèo khó. Bởi vì tại Việt nam, không thiếu người nghèo khó: Nghèo của cải, nghèo tình thương, nghèo kiến thức, nghèo nhân bản. Biết bao nhiêu việc có thể làm để cho danh Chúa được tỏa sáng, để cho Hội Thánh được nhận ra, và để cho Tin Mừng cứu độ được thực hiện giữa đồng bào Việt Nam hôm nay.

Anh chị em thân mến,

Hội Thánh của chúng ta là Hội Thánh làm chứng cho tình yêu. Hội Thánh của chúng ta là một Hội Thánh sống bằng tình yêu và làm chứng cho tình yêu, nhất là làm chứng cho tình yêu của Tin Mừng cho người nghèo khó.

Trong thánh lễ bây giờ, tôi nhìn tất cả Hội Thánh của tôi được thu hẹp trong nhà thờ này: Có những người còn sống, có những thần thánh đang ngồi đây, có các linh hồn luyện ngục đang thông hiệp với chúng ta, nhất là có Ðức Mẹ, có các thánh tử đạo Việt Nam... Tất cả các vị ấy đều cũng như Ðức Kitô nhắn gởi chúng ta rằng: Hãy làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Ðó là mầu nhiệm sau cùng của kinh Mân Côi. Amen.

Lễ Thêm sức, Mong Thọ ngày 6/10/1992