Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Tin Mừng Ðối Với Con Người Tội Lỗi

Lc 15,1-3.11-32 (CN 4 Mùa chay C)

Ðọc xong bài Phúc Âm hôm nay, tôi đã trình với Ðức Chúa Cha rằng: Nếu con phải chọn một trong hai anh em được kể lại trong Phúc Âm hôm nay để đi truyền giáo, chắc chắn con sẽ chọn đứa em, tức là người con phung phá đã trở về.

Tôi nghe Chúa hỏi trong lòng tôi lý do tại sao tôi chọn đứa em. Tôi suy nghĩ, và tôi đã trả lời rằng: Con chọn đứa em, bởi vì anh ta có những kinh nghiệm sâu sắc về tin mừng cứu độ, nhờ đó, anh ta có khả năng làm chứng về tin mừng cứu độ. Ðối với anh ta, tin mừng cứu độ không phải là một mớ lý thuyết rút ra từ trong các bài học Thánh Kinh, thần học, mà là những sự kiện có thực đã xảy ra cho chính bản thân anh. Chính anh đã nhận ra tiếng gọi âm thầm của cha mình trong các biến cố xảy đến với anh trên đời sống xa cha. Các biến cố ấy là những tín hiệu mang ý nghĩa gửi về anh. Tất cả đều nhắn nhủ anh hãy trở về.

Anh đã trở về trong thái độ khiêm tốn. Anh nhìn nhận mình đã lầm lỗi. Anh nhận mình không xứng đáng gọi là con của cha, không xứng đáng gọi là em của người anh mình. Anh chỉ dám mơ ước một chỗ hèn hạ nhất trong nhà cha. Nếu được là người rốt hết trong số các đầy tớ của nhà cha, anh cảm thấy như thỏa mãn rồi. Và anh hy vọng tin tưởng sẽ được như thế. Hy vọng ấy, tin tưởng ấy là một tin mừng lớn cứu anh khỏi rơi xuống vực thẳm thất vọng.

Tôi trình bày với Chúa những suy nghĩ trên đây của tôi. Và tôi nghe Chúa trả lời tôi trong lòng: Ðúng là như thế. Nhưng còn gì nữa là tin mừng cho người con phung phá ấy?

Tôi tiếp tục suy nghĩ, và tôi trình thêm với Chúa những gì tôi thấy trong tâm trí tôi. Lạy Chúa, theo con, thì tin mừng lớn nhất cho người con phung phá ấy là một tin mừng bất ngờ, đã xảy đến với anh ta một cách hết sức lạ lùng, ngoài mọi tưởng tượng, ngoài mọi mơ ước. Ðó là khi anh được cha chạy lại ôm anh, đột nhiên anh cảm thấy bản thân anh biến đổi hẳn. Có một cái gì rất mới, rất lạ, rất đẹp, đã thay đổi toàn thể con người của anh. Anh cảm thấy có một sự sống mới như một luồng gió mát, như một dòng nước trong, tràn vào tâm hồn anh, tẩy rửa anh, đổi mới anh. Lương tâm anh đầy sự bình an do ơn tha thứ. Anh thấy cha nhân ái hơn anh tưởng. Anh thấy lòng cha bao la rộng lượng hơn anh đã tưởng. Anh thấy cha gần gũi xót thương kẻ tội lỗi hơn anh đã tưởng. Anh có một cái nhìn rất mới về cha. Cái nhìn mới ấy mở ra trong anh một nguồn tình mến dạt dào tha thiết. Anh cảm thấy gắn bó với cha, cảm thương cha vô vàn. Ðúng là kẻ được tha nhiều, thì mến yêu nhiều.

Trong niềm vui khôn tả phơi phới ấy, người con phung phá được tha thứ như nhìn thấy một trời mới, đất mới. Anh nhìn đời với tầm nhìn xa hơn . Anh nhìn kẻ khác với tầm nhìn mở rộng hơn. Anh nhìn lại các bất trung của mình với một khám phá mới. Anh thấy ngay cả những khi xa cha, cha vẫn lặng lẽ đi theo anh, để đưa anh trở về. Anh đã bỏ cha, nhưng cha không bao giờ đã bỏ anh. Tất cả biến đổi nội tâm trên đây là tin mừng tuyệt vời đối với anh. Ðúng là tin mừng cứu độ.

Tôi đã trình với Chúa như trên. Và tôi nghe Chúa trả lời tôi trong lòng: Ðúng là như vậy. Nhưng còn gì tin mừng cứu độ cho người con phung phá ấy?

Tôi đang lúng túng, thì tôi nghe Chúa phán trong lòng tôi rằng: Tin mừng cứu độ chính là Ðức Kitô, Ðấng cứu chuộc loài người. Ðấng đang dạy con bằng dụ ngôn. Ngài là đàng, là sự thật và là sự sống. Chính Ðức Kitô là tin mừng cứu độ. Tin mừng cứu độ tự bản chất. Ngài là Ðấng chăn chiên lành thao thức đi tìm con chiên lạc. Ngài được Chúa Cha xức dầu và được Chúa Thánh Thần sai đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Vì Ngài là Ðấng cứu độ, nên các địa chỉ mà Ngài được sai đến là các tội nhân, các người đau bệnh, các người cơ cực sầu muộn, các người nghèo khổ, các người lầm lạc, các người nhận biết mình cần được cứu độ. Vì Ngài là Ðấng cứu độ, nên Ngài hiền lành, khiêm tốn, đầy tình xót thương nhân ái. Ngài không nỡ dập tắt một ngọn đèn còn khói. Ngài không nỡ bẻ gãy một cây sậy đã giập. Ngài gieo vãi tình thương. Ngài muốn mọi người yêu thương nhau, coi luật yêu thương là căn bản nhất. Ðừng như đứa anh trong Phúc Âm hôm nay. Anh ta tự nhận mình không bao giờ sai mảy may các lệnh cha truyền. Thế nhưng lệnh tuyền quan trọng nhất là giới luật yêu thương thì anh ta không để ý tuân giữ. Anh ta ganh tỵ em mình, anh ta buồn phiền, vì em mình được nhiều may mắn. Như thế là anh ta đã lỗi luật lớn nhất rồi. Anh ấy không thành thật thương em, và cũng chẳng trung thành mến cha. Con hãy đi truyền giáo với tin mừng cứu độ là Ðức Kitô, với bộ mặt thực của Ngài.

Tôi cảm tạ Chúa. Tôi chúc tụng Chúa. Bây giờ thì tôi hiểu Chúa muốn tôi làm gì.

Ngày 29/3/1992