Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Rượu Tình Yêu Bác Ái

Ga 2,1-11

Trước khi tới nhà thờ Ðồng Phú đây, tôi đã nói với Ðức Mẹ rằng: Họ đạo Ðồng Phú hôm nay có một niềm vui lớn. Niềm vui đó là lễ Thêm Sức. Tình yêu Thiên Chúa đến với họ đạo. Và những người trong họ đạo đang hiến dâng tình yêu của mình cho Thiên Chúa. Con tạm gọi cuộc lễ hiếm có hôm nay là một tiệc cưới Cana. Con xin Ðức Mẹ và Chúa Giêsu cùng đi với con.

Tôi có cảm tưởng là Ðức Mẹ đã nghe lời tôi. Tôi tin là Ðức Mẹ đã đi với tôi đến xứ Ðồng Phú đây. Ðức Mẹ đã thấy những niềm vui của anh chị em. Niềm vui được diễn tả nơi màu áo, nơi tiếng ca, tiếng kèn, trên khuôn mặt. Và trong số người đông đảo được Ðức Mẹ chia sẻ niềm vui, tôi thấy Ðức Mẹ đang khám phá ra một cảnh thiếu thốn.

Tại tiệc cưới Cana, Ðức Mẹ đã nhận thấy cảnh thiếu rượu, còn ở đây tôi có cảm tưởng là Ðức Mẹ đang nhìn thấy một tình trạng nhiều thiếu thốn: Thiếu thốn về của cải, thiếu thốn về văn hóa, thiếu thốn về nhân đức và các ơn thiêng.

Khi nhận thấy cảnh thiếu thốn của con cái mình, Ðức Mẹ băn khoăn lo âu. Và với niềm lo âu băn khoăn ấy, tôi thấy Ðức Mẹ đã nói với Chúa Giêsu: Họ đạo này đang trong cảnh thiếu thốn. Ðức Mẹ chỉ nói đơn sơ chừng ấy thôi. Ở Cana tôi không nghe Ðức Mẹ nói chi tiết thiếu bao nhiêu rượu, cần bao nhiêu rượu. Ở đây cũng vậy. Ðức Mẹ chỉ trình bày cảnh thiếu thốn của anh chị em với Chúa Kitô.

Lời cầu xin của Ðức Mẹ bao giờ cũng đơn sơ, đầy tình phó thác. Tôi không nghe Ðức Mẹ và Chúa Giêsu trao đổi với nhau những gì, nhưng rồi Ðức Mẹ đã nói với tôi một câu mà Ðức Mẹ đã nói với gia đình tiệc cưới Cana: Con hãy nói với mọi người trong lễ hôm nay là Con Mẹ dạy làm gì, thì hãy làm như vậy. Tôi lắng nghe lời Chúa dạy tôi. Tôi đợi chờ câu chuyện của Chúa. Và sau một lúc, Chúa nói trong lòng tôi rằng: Ðể cho họ đạo Ðồng Phú đây nói chung, và từng gia đình ở đây nói riêng trở thành tiệc cưới Cana đầy hạnh phúc, đầy hân hoan, thì chúng con cần một thứ rượu thiêng liêng, một thứ rượu cao quí, rượu ấy là rượu tình yêu bác ái.

Ðể đáng cho Cha làm phép lạ có thứ rượu ngon ấy trong họ đạo này và trong từng gia đình, thì chúng con phải làm một số việc: Xưa ở Cana Cha truyền cho người trong gia đình tiệc cưới phải đổ đầy nước vào trong các chum. Còn ở đây Cha truyền cho chúng con điều này: Là sự gì chúng con muốn kẻ khác làm cho chúng con, thì chúng con hãy làm việc ấy cho kẻ khác. Còn sự gì chúng con không muốn kẻ khác làm cho chúng con, thì chúng con đừng làm việc ấy cho kẻ khác.

Ngoài ra, chúng con cần phải biết cầu nguyện. Khi chúng con đã làm tất cả những sự đó rồi, họ đạo có đầy các việc đó, gia đình có đầy các việc đó, thì Cha sẽ sai Thánh Linh đến. Thánh Linh là tình yêu Thiên Chúa. Người sẽ biến đổi mọi sự trong họ đạo, trong các gia đình thành một thứ rượu ngon thiêng liêng, xứng đáng là của lễ đền tạ ơn Chúa, xứng đáng là của lễ đền tội cho mình và cho nhân loại, xứng đáng là của lễ xây dựng bình an và hiệp nhất. Và rượu ngon ấy sẽ giúp cho chúng con nếm thử được hạnh phúc tuyệt vời mà Chúa dành cho những kẻ Chúa thương yêu.

Khi nghe những lời Chúa nói trong lương tâm tôi, tôi tự hỏi mình rằng: Không biết chúng ta ở đây có để ý đến những việc Chúa truyền cho chúng ta làm không? Bởi vì, đây là những điều kiện cần để Chúa sai Thánh Linh đến, và ban cho chúng ta thứ rượu ngon cao quí thiêng liêng.

Nếu chúng ta chưa làm, thì chúng ta hãy làm ngay từ bây giờ trong giây phút này, bằng cách hãy bỏ đi tất cả những tâm tình ghen ghét, hận thù. Hãy bỏ đi sự ganh tị hẹp hòi ích kỷ. Hãy bỏ đi thói quen nghi kỵ người khác. Hơn nữa, hãy biết tha thứ. Hãy biết bỏ đi những sầu muộn kẻ khác làm cho chúng ta. Hơn thế nữa, giờ phút này đây, hãy biết cầu xin cho mọi người, đặc biệt là cầu xin ơn lành cho những kẻ làm khổ chúng ta, cho những người không biết Chúa, cho những người bắt bớ Hội Thánh, cho những người làm phiền rầy chúng ta. Tha thứ tất cả. Yêu thương tất cả. Cầu chúc sự lành cho mọi người chung quanh. Cầu chúc mọi sự tốt lành cho dân tộc Ðất Nước. Nếu chúng ta làm như vậy trong giây phút này, và thêm vào đó, chúng ta có một sự khao khát Chúa Thánh Thần, khao khát Người đến, đón ơn thánh của Người, khát ơn thánh của Người, thì tôi tin chắc rằng, trong lễ nghi Thêm Sức hôm nay, Thiên Chúa sẽ sai Thánh Thần Người đến. Và khi Thánh Thần tình yêu Thiên Chúa đến, Người sẽ biến đổi chúng ta, sẽ làm cho gia đình ta, họ đạo ta cảm nghiệm được sự bình an thư thái mà Chúa dành cho những kẻ yêu mến và cậy trông Chúa.

Giờ đây, tôi cảm tạ Ðức Mẹ, cảm tạ Ðức Kitô, và chờ mong Chúa Thánh Thần đến với chúng ta. Khi Chúa Thánh Thần đến xin Người đừng đi, nhưng ở lại, ở lại mãi trong chúng ta. Ngài hứa, Ngài sẽ đến và Ngài sẽ ở lại, để biến họ đạo chúng ta, biến gia đình chúng ta trở thành tiệc cưới Cana đầy hạnh phúc, đầy hân hoan, vì có rượu tình yêu bác ái. Amen.

Lễ Thêm Sức, Ðồng Phú kinh 2b ngày 7/10/1992