Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Chúa Giàu Lòng Thương Xót

Lc 23,33-34.39-46

Trong bài Phúc Âm vừa nghe, có một câu rất quan trọng đối với tôi. Câu đó là lời Chúa phán. Lời Chúa phán ấy đã đem lại cho tôi những an ủi sâu sắc những khi tôi buồn phiền. Lời Chúa phán ấy đã đem lại cho tôi những niềm hy vọng lớn lao những khi tôi thất vọng. Lời Chúa phán ấy đã đem lại cho tôi sự sống thiêng liêng những khi tôi muốn chìm vào trong sự chết. Lời Chúa phán ấy là lời Chúa nói với kẻ trộm lành: “Hôm nay anh sẽ được lên Thiên Ðàng với tôi”. Qua lời phán của Chúa Kitô trên thánh giá, Chúa đã cho chúng ta biết và cho tất cả nhân loại biết rằng: Chúa đã chọn một người xấu xa nhất trên đời làm bạn đồng hành với Chúa, để bước vào Thiên Ðàng.

Quả thật người trộm bị đóng đinh bên Chúa là một người rất xấu xa. Anh ta rất xấu xa từ trong tâm hồn cho đến hành động bên ngoài. Anh ta xấu xa đến nỗi pháp luật phải chối từ anh, phải loại trừ anh ra ngoài xã hội. Và hơn thế nữa, phải loại trừ anh ra khỏi cuộc sống. Chính anh trộm ấy cũng đã nhận biết mình là một người xấu xa nên anh đã nói cái tủi nhục anh chịu bây giờ là đích đáng. Và chính anh cũng nhận thấy mình quá xấu xa, nên anh cũng không cầu xin Chúa thứ tha cho mình, mà chỉ xin một điều rất khiêm tốn: “Thưa Ngài, khi Ngài về Nước Trời, xin nhớ đến tôi”. Mà lạ lùng thay, Chúa Giêsu đã nhận lời anh. Hơn thế nữa, Chúa đã cho anh một điều anh không ngờ tới. Chúa phán: “Ngay hôm nay, một lát nữa đây, khi tôi về trời, anh sẽ là bạn đồng hành với tôi”.

Ðây là một lời giao ước lạ lùng. Tôi coi đây là một lời giao ước rất lạ lùng, như thể Chúa nói với kẻ trộm rằng: Người ta loại trừ anh ra khỏi mọi quyền lợi, vì anh quá tội lỗi, nhưng tôi, tôi không loại trừ anh ra khỏi quyền làm con Thiên Chúa, vì Thiên Chúa rất khác mọi người cha trên trái đất này. Mặc dù người ta hủy diệt sự sống của anh vì anh xấu xa nguy hiểm, nhưng tôi, không những tôi không hủy diệt sự sống của anh, mà còn cho anh một sự sống mới, đó là sự sống trên Thiên Ðàng, vì Thiên Chúa là nguồn mọi sự sống. Mặc dù người ta muốn đem anh đi xử và xử bằng một hình phạt gay gắt nhất, vì anh đáng như vậy. Còn tôi, tôi không xử anh. Mà hơn nữa, tôi còn ban cho anh phúc Thiên Ðàng. Bởi vì Thiên Chúa là Ðấng tha tội. Bởi vì Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

Khi tôi nhìn Chúa Kitô bước vào Thiên Ðàng, mặt mũi, đầu tóc, chân tay, mình mẩy đầy những máu me, đầy những vết thương. Và đi cạnh Chúa Kitô là một người trộm, đầy những vết thương, đầy những xấu xa, tôi rất cảm động. Chúa không chọn một người thánh để đi vào Thiên Ðàng với Chúa, mà Chúa lại chọn một người xấu xa nhất trên đời, để làm bạn đồng hành với Chúa, khi bước vào Thiên Ðàng. Như thể Chúa nói với tôi, và với từng người chúng ta rằng: Cho dù chúng con có lỗi lầm dại dột đến đâu, chúng con hãy tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Cho dù chúng con có rơi vào hoàn cảnh cực khốn đến đâu, chúng con đừng bao giờ mất niềm tin vào lòng nhân hậu Chúa. Cho dù chúng con đã mất hết mọi sự, chúng con cũng đừng bao giờ mất trông cậy vào trái tim đầy lòng thương xót Chúa.

Anh chị em thân mến,

Khi tôi đang suy nghĩ như vậy về lòng thương xót Chúa đối với kẻ trộm, thì tôi đến giữa anh chị em.

Trước mặt tôi, tôi nhìn thấy anh chị em: Trong số anh chị em, có những người giữ đạo lâu năm, có những người mới trở lại, có những người định cư tại đây, có những người từ xa mà tới, nhưng tất cả, tôi thấy anh chị em đang sống quyết liệt lời giao ước mới của Thiên Chúa.

Chúa giao ước với anh chị em rằng: Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ai trung tín với tình yêu Chúa thì Chúa sẽ ở lại với người ấy. Bởi vì Chúa phán: “Cha sẽ ở lại với chúng con, ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa giao ước như vậy.

Tôi cũng thấy rằng anh chị em đang sống lời giao ước với Chúa, Ðấng đã hứa: “Ta là đường là sự thực và là sự sống”.

Tôi cũng đang thấy anh chị em sống lời giao ước mới của Chúa, Ðấng đã nói rằng: “Lạy Cha trên trời, Con ở đâu, xin cho chúng cũng ở đấy với Con”. Nếu chúng ta sống lời giao ước ấy một cách trung tín, một cách chân thành, với lòng tin tưởng, thì tôi chắc rằng: Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, mặc dầu hoàn cảnh nhiều khi có gay gắt.

Tôi đang thấy Chúa chia sẻ tình thương cho chúng ta. Và tôi cũng đang thấy anh chị em chia sẻ tình thương đối với nhau. Ðó là một giao ước mà Chúa đã ban, đã trao cho chúng ta.

Trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe trong thánh lễ: “Chúa thiết lập giao ước mới với dân Người”.

Tôi vẫn hiểu giao ước ấy là một giao ước của một người Cha trên trời giàu lòng thương xót, hứa với những người con chân thành, mặc dầu những người con ấy có tội lỗi, có lầm than, có mất đi tất cả những dịp may, miễn là người con ấy biết tin tưởng, trung tín với Thiên Chúa.

Ðiểm họ đạo này là một điểm truyền giáo. Và truyền giáo ở đây không có nghĩa là chinh phục người ta về Thiên Chúa Giáo, mà là một điểm chúng ta chia sẻ niềm tin và tình thương, hy vọng đối với nhau, bất cứ là lương hay là giáo. Khi chúng ta hiểu như vậy, và sống như vậy, thì đúng là chúng ta sống lời giao ước với Chúa. Lời giao ước Chúa ban tặng cho chúng ta.

Xin Chúa Thánh Thần, giờ đây xuống trong tâm hồn từng người một, xuống sâu sắc trong trí khôn từng người một, để tâm hồn chúng ta được đổi mới, để chúng ta có một cái nhìn về Chúa là Cha giàu lòng thương xót, đã giao ước với chúng ta, để chúng ta có một cái nhìn chân thành đối với anh em sống bên cạnh chúng ta, để chúng ta chia sẻ tinh thần giao ước với những anh em đó, hầu tất cả mọi người cùng sống trong một tinh thần giao ước mới, tức là tinh thần tình thương xót Chúa. Amen.

Lễ Thêm Sức, Vàm Rầy ngày 28/10/1992