Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Con Thuộc Về Chúa

Ga 17,6.14-19

Trong bài Phúc Âm hôm nay, có một lời tôi rất ưa thích, có một câu đã là lời ban sự sống thực sự cho tôi, đó là lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Ðức Chúa Cha: “Lạy Cha, chúng thuộc về Cha và Cha đã ban chúng cho con và chúng đã tuân giữ lời Cha”.

Qua những lời trên đây Chúa đã dạy tôi: Phải sống đức tin thế nào? Giờ đây tôi muốn chia sẻ vắn tắt với anh chị em những gì Chúa đã đạy tôi trong câu Chúa Giêsu đã cầu nguyện.

Anh chị em thân mến,

Khi Chúa Giêsu cầu nguyện với Ðức Chúa Cha: “Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho con”, thì không một ai trong chúng ta đã sinh ra, thế nhưng Chúa Giêsu nhìn thấy trước từng người. Chúa biết chúng ta chẳng là gì. Chúa biết chúng ta chẳng có gì. Hơn nữa, Chúa còn biết chúng ta yếu hèn, tội lỗi. Thế mà Chúa đã nói: Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho con. Có nghĩa là từ đời đời, Chúa đã nhận chúng ta vào số những kẻ thuộc về Chúa.

Ðây là một Tin Mừng rất lớn lao đối với chúng ta. Cái niềm vui này, tôi thường nhắc lại với Chúa, mỗi khi cầu nguyện: Lạy Chúa, con đây thuộc về Chúa. Tôi hay nói lời ấy với Chúa. Lời ấy trở nên một lời tôi hay dùng để chào Chúa mỗi khi tôi nhớ tới Chúa. Lạy Chúa, con đây thuộc về Chúa.

Khi nói lời ấy với Chúa, tôi cảm thấy như mắt được mở ra và tôi thấy Chúa đến gần tôi. Tôi thấy Chúa ở trước mặt tôi, tôi thấy Chúa ở bên tôi. Và lúc bấy giờ, tôi cảm thấy rõ ràng: Sống đức tin, chính là gặp gỡ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu, Chúa Cha, Chúa Thánh Thần là những Ðấng thiêng liêng. Tuy vậy, khi chúng ta nhận biết Ngài là Chúa của chúng ta và ta thuộc về Thiên Chúa, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy Chúa thiêng liêng ở gần chúng ta.

Nếu có ai hỏi tôi rằng: Khi gặp gỡ Chúa như vậy thì thấy Chúa thế nào? Tôi xin trả lời ngay rằng: Cảm tưởng đầu tiên của tôi về Chúa là Chúa rất yêu thương chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh đã nói về Chúa: Chúa yêu thương chúng ta trước khi chúng ta biết Chúa. Chúa yêu thương chúng ta đang khi chúng ta còn chìm trong tội lỗi. Và đúng như Chúa Giêsu đã mạc khải: Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi chịu nạn, chịu chết để cứu chuộc chúng ta. Tình yêu của Chúa đến với chúng ta, vì muốn cứu độ chúng ta.

Vì vậy, khi gặp gỡ Chúa tôi cảm thấy rằng, mình càng nhận biết mình tội lỗi, yếu đuối bao nhiêu, thì càng là một lời cầu khẩn, để Chúa đến với mình bấy nhiêu. Có nghĩa là mỗi khi gặp Chúa, tôi cảm thấy Chúa thúc đẩy mình phải trở về với Chúa nhiều hơn. Bởi vì Chúa thương mình. Bởi vì Chúa đến cứu độ mình. Không lẽ để một người thương mình phải luôn buồn bã vì mình. Phải trở về với Chúa. Ðó cũng là một cách sống đức tin.

Tôi mới đến Lộ Ðức ở bên Pháp, để cầu nguyện với Ðức Mẹ. Mỗi khi đến đó, tôi lại có dịp đọc lại lời nhắn nhủ của Ðức Mẹ. Ðức Mẹ nhắn nhủ loài người ăn năn sám hối trở về. Và mỗi lần đến Lộ Ðức, tôi lại có dịp nhìn thấy cảnh bao người ăn năn sám hối bằng sự họ quì xuống đọc kinh, giang tay lên trời, hôn đất, đi xưng tội, rước lễ. Trở về với Chúa như vậy, đúng là một cách sống đức tin. Ðó là một cách gặp gỡ Thiên Chúa là tình yêu cứu độ.

Anh chị em thân mến,

Qua những lời cha sở mới nói lúc nãy và qua khung cảnh anh chị em đang dự lễ bây giờ, tôi thấy rằng họ đạo anh chị em, đúng là những người thuộc về Chúa. Ðúng là những người đang cố gắng thuộc về Chúa hơn.

Hôm nay, lễ Thêm Sức, lại một lần nữa Chúa nhắn nhủ anh chị em: “Chúng con hãy thuộc về Cha nhiều hơn”. Chúa Thánh Thần sẽ xuống từng người, sẽ ban ơn cần thiết cho từng người, sẽ dạy dỗ chúng ta nhiều điều mà chúng ta chưa biết. Nhất là sẽ giúp cho chúng ta biết yêu mến Chúa nhiều hơn. Biết thương yêu phục vụ con người nhiều hơn. Ðể chúng ta thuộc về Chúa nhiều hơn.

Lạy Chúa, con đây thuộc về Chúa. Ðây là lời vắn tắt mà tôi nhắn gởi anh chị em, để mỗi lần anh chị em nhớ lại ngày hôm nay Thêm Sức, anh chị em sẽ nhớ lời: “Con thuộc về Chúa”. Ðể nhờ đó mà cầu nguyện, để nhờ đó mà van nài Chúa đến với mình.

Một khi nhận biết mình thuộc về Chúa và Chúa yêu thương ta. Chúng ta sẽ thấy bình an trong tâm hồn. Chúng ta sẽ cảm thấy một sự hứng khởi, để biết tận dụng giây phút hiện tại và những cái có trong tầm tay để mến Chúa, để yêu người, và dùng những cái đó làm những bước đi tiến về phần rỗi đời đời.

Lạy Chúa con đây thuộc về Chúa. Amen.

Lễ Thêm Sức, Ba Bần ngày 9/8/1992