Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Xin Vâng Trong Tương Lai

Lc 1, 26-38

Trong bài Phúc-Âm lễ hôm nay, có một lời đã trở thành danh tiếng, một lời đã trở thành khẩu hiệu, một lời đã trở nên tu đức. Lời đó là “Xin vâng”.

Khi Ðức Mẹ nói lời “Xin vâng” thì không những Ðức Mẹ có ý “Vâng” điều mà Thiên Chúa mới vừa Truyền Tin cho Ðức Mẹ, mà Ðức Mẹ còn muốn “Vâng” những gì mà Thiên Chúa sẽ gửi đến sau này. Cái “Xin vâng” của Ðức Mẹ là xin vâng bây giờ, trong hiện tại, và là xin vâng sau này trong tương lai.

Xin vâng sau này trong tương lai, đó là điều thiết tưởng chúng ta nên suy nghĩ đôi phút.

Như chúng ta biết, tương lai là cái gì chưa tới. Tương lai cũng là cái gì chưa thấy rõ. Khi Ðức Mẹ nói xin vâng về tương lai, Ðức Mẹ chỉ nói về tinh thần phó thác, chứ không nói vì thấy rõ nội dung thánh ý Chúa sẽ dành cho mình trong tương lai. Thế rồi thánh ý Chúa đã dần dần với Ðức Mẹ. Thánh ý Chúa là một chuỗi thay đổi liên tiếp. Thánh ý Chúa là một chuỗi những sự lạ lùng mới mẻ. Và thánh ý Chúa là những cái gì không ngờ trước, không báo trước, không dự phòng trước.

Thí dụ: Ðang khi cuộc sống gia đình Nagiarét, trôi chảy êm đềm tốt đẹp, tưởng đó là hình thức sống đạo, truyền đạo, lý tưởng nhất, không cần phải thay đổi chỉ cần ổn định thì bỗng dưng Chúa Giêsu muốn từ giã Ðức Mẹ để đi truyền đạo. Sáng kiến ấy thực là mới mẻ, có vẻ mạo hiểm, có vẻ bấp bênh. Thế nhưng Ðức Mẹ không vịn vào cái đang coi như ổn định, đang coi như lý tưởng, để cản ngăn Chúa Giêsu đừng có những chọn lựa mới mẻ khác. Trái lại trong tinh thần xin vâng tuân phục thánh ý Chúa, Ðức Mẹ đã tích cực cộng tác với chọn lựa mới của Chúa Kitô.

Một thí dụ khác: Ðang khi cuộc sống giảng đạo của Chúa Giêsu đang tiếp diễn tốt đẹp, thành công. Tưởng đó là một hình thức sống đạo, truyền đạo tốt nhất, không nên thay đổi, mà chỉ cần ổn định và tiếp tục, thì bỗng Chúa Giêsu xin từ giã Ðức Mẹ để lên thành Giêrusalem, nạp mình chịu chết đền tội cho nhân loại. Sáng kiến đó thật là một chọn lựa, mạo hiểm đầy bi kịch tính. Thế nhưng Ðức Mẹ đã không vịn vào một cái đang được coi như là tốt nhất, để rồi cản ngăn Chúa Giêsu đừng ra đi. Trái lại, với tinh thần xin vâng tuân phục thánh ý Chúa, Ðức Mẹ đã tích cực cộng tác với Chúa Giêsu trong cái chọn lựa rất mới ấy.

Như vậy, chúng ta thấy tinh thần xin vâng, tinh thần tuân phục thánh ý Chúa, không có nghĩa là một sự an nghĩ, không có nghĩa là một sự an nhàn, không có nghĩa là một sự an ổn, an thân, mà có nghĩa là một thái độ sẵn sàng dấn thân, bước về tương lai, đồng hành với Thiên Chúa tình yêu, luôn sáng tạo. Mà để biết thi hành thánh ý Chúa như vậy, thì Ðức Mẹ, tất nhiên phải biết lắng nghe ý Chúa.

Ðức Mẹ lắng nghe ý Chúa qua việc bổn phận của mình, qua những tiếp xúc với Chúa Kitô, trong những lời cầu nguyện và trong sự quan sát những gì xảy ra, những gì là chân lý, những gì là tốt đẹp, những gì là cao thượng, những gì là thích hợp xảy ra hằng ngày trong nhiều phương diện, trong nhiều lãnh vực đạo đời, để rồi sau đó biết phân định: Cái gì là tốt mà thích hợp, cái gì là tốt mà cần thiết để tuân theo thánh ý Chúa.

Ðến đây chúng ta thấy rõ rồi: Vâng theo thánh ý Chúa là một thái độ từ bỏ cái tôi của mình, luôn luôn từ bỏ cái tôi ích kỷ, cái tôi hẹp hòi, cái tôi nông cạn, cũ kỹ. Vâng theo thánh ý Chúa, là luôn luôn tăng cường động lực, mến Chúa, yêu người, tha thiết với phần rỗi các linh hồn. Vâng theo thánh ý Chúa là luôn luôn đón nhận những gợi ý của Chúa gửi đến cho mình, qua những sự chung quanh. Tuân theo thánh ý Chúa là sẵn sàng dấn thân với những bước đi mới, với những chất lượng mới, miễn là sáng danh Chúa nhiều hơn, các linh hồn được trở về với Chúa nhiều hơn. Tinh thần xin vâng, tinh thần tuân phục thánh ý Chúa của Ðức Mẹ là như vậy đó, và tinh thần ấy là gương mẫu cho chúng ta trong việc sống đạo và truyền đạo.

Tôi nghĩ rằng, cái tháp chúng ta xây nên cũng đã được xây cất trong tinh thần đó, và tôi muốn rằng của lễ tạ ơn chúng ta dâng lên Chúa bây giờ, một của lễ đẹp lòng Chúa nhất, chính là tâm tình xin vâng theo thánh ý Chúa.

Tôi cầu xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả ân nhân xa gần, bằng cách ban ơn cho các ân nhân luôn biết đón nhận thánh ý Chúa và luôn luôn biết thực thi thánh ý Chúa.

Tôi cũng cầu xin cho tôi, cho các cha, cho tất cả anh chị em có mặt nơi đây và những người thông công trong lễ này, một ơn thôi, một ơn sẽ là bí quyết cho hạnh phúc đời mình, đó là xin vâng, tuân phục thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, với lòng khiêm tốn, với sự phó thác cậy trông.

Lạy Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con luôn biết xin vâng. Amen.

Khánh thành tháp chuông nhà thờ Bò Ót,
dịp lễ Truyền Tin ngày 25/3/1992