Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Cộng Ðoàn Lời Chúa

Ga 17,14-19

Nhiều người hỏi tôi rằng: Ðức Cha mới đi Tây, chắc là Ðức Cha đã thấy nhiều điều mới, đã nghe được nhiều điều lạ. Trong những điều mới lạ ấy, sự gì đã gây nơi Ðức Cha những ấn tượng sâu sắc nhất?

Tôi xin trả lời: Ðúng là tôi đã được nghe, được thấy nhiều điều mới lạ. Trong những cái mới lạ ấy, sự đã gây được nơi tôi những ấn tượng sâu sắc nhất, chính là những nhóm đạo đức mà tôi tạm gọi là những “Cộng đoàn lời Chúa”.

Sở dĩ tôi nói “Những cộng đoàn lời Chúa” trên đây đã gây được nơi tôi những ấn tượng sâu sắc là bởi vì, khi tôi bước vào những cộng đoàn này, thì tự nhiên tôi cảm thấy một bầu không khí thiêng liêng khác thường. Trong bầu không khí thiêng liêng khác thường này, nó có một cái gì siêu nhiên, có một cái gì bình yên, có một cái gì là tự do hồn nhiên, có một cái gì là chân thành đơn sơ, có một cái gì là mến Chúa yêu người.

Khi bước vào những cộng đoàn này, tôi có cảm tưởng là tôi bước vào căn nhà, mà sách Tông Ðồ Công Vụ chúng ta vừa nghe lúc nãy đã kể lại: Một căn nhà có luồng gió Chúa Thánh Thần đang thổi. Một căn nhà có những ngọn lửa Chúa Thánh Thần đậu trên đầu từng người. Tôi không thấy gió thổi, nhưng tôi cảm thấy đúng là có luồng gió Chúa Thánh Linh “Tin cậy” đang lùa vào tôi. Tôi không thấy lửa, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng: Có một thứ “Lửa mến Chúa, yêu người” đang đốt lên trong lòng những người thuộc cộng đoàn đó.

Cảm nghĩ trên đây của tôi càng được giải thích, khi tôi tham dự những sinh hoạt của cộng đoàn, khi tôi trao đổi trò chuyện với họ, khi tôi sống bên họ lâu giờ.

Một điểm đặc sắc nhất của nhóm lời Chúa, là họ rất tha thiết với lời Chúa. Họ vẫn nhận lời Chúa một cách say mê và bén nhạy. Họ đón nhận bằng cách họ năng thinh lặng đọc lời Chúa, năng thinh lặng lắng nghe lời Chúa, năng thinh lặng suy gẫm lời Chúa, năng thinh lặng cầu nguyện theo nội dung lời Chúa. Họ đón nhận lời Chúa, bằng cách họ hăm hở học Kinh Thánh và thích tra cứu những môn khoa học có liên hệ với Thánh Kinh. Họ đón nhận lời Chúa, bằng cách họ theo dõi những phong trào đạo đức do lời Chúa khơi dậy lên hiện nay, khắp nơi trên thế giới.

Họ tin vào lời Chúa. Họ tin một cách tuyệt đối. Họ tin lời Chúa là lời ban sự sống. Vì thế, họ coi từng lời Chúa còn hơn là cơm ăn, nước uống, còn hơn là một toa thuốc bổ.

Họ tin lời Chúa là lời thánh hóa. Vì thế, họ gắn bó với lời Chúa như một sức mạnh xua đuổi ma quỷ, như một sức mạnh đổi mới tâm hồn, như một sức mạnh mở kho tàng ơn thánh.

Họ tin vào lời Chúa là Tin Mừng cứu độ. Vì thế, họ muốn đi vào thế gian, chia sẻ lời Chúa cho thế gian và cho những người chung quanh.

Khi sống giữa những nhóm người đạo đức này, tôi có cảm tưởng họ là những người mà Chúa Giêsu nói trong bài Phúc Âm hôm nay, khi Chúa đề cập đến những người đã nhận lời Cha, đã tuân giữ lời Cha, đã được thánh hóa bởi lời Cha, bởi lời chân lý. Họ là những người không thuộc về thế gian, nhưng được sai vào thế gian.

Những người trong nhóm lời Chúa đây, khi đi làm chứng cho Chúa, họ thường nói tới Chúa Thánh Thần. Họ kể lại cho tôi, cho những người chung quanh, sự họ đã nhận ra Chúa Thánh Thần đến với họ thế nào. Họ kể lại Chúa Thánh Thần đổi mới họ trong trường hợp nào. Họ kể lại Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ ra sao? Họ kể lại Chúa Thánh Thần sai họ đi thế nào? Có nghĩa là: Khi họ làm chứng cho Chúa, họ không trình bày lý thuyết đạo lý suông, mà họ chia sẻ kinh nghiệm sống động của họ. Qua những kinh nghiệm sống động riêng của họ, họ cho thấy Chúa Thánh Thần là một Ðấng sống động đã đến với họ, đã can thiệp vào đời họ. Can thiệp như một người đem đến cho họ tình thương, đem đến cho họ niềm an ủi, bình an, đem đến cho họ một chân trời mới. Chúa Thánh Thần đến để soi sáng cho họ cách diễn tả đức tin với một phương pháp mới, với một hứng khởi mới. Chúa Thánh Thần đến với họ, để tẩy rửa con người của họ khỏi cái tôi tầm thường, cái tôi ích kỷ, cái tôi hẹp hòi, kiêu căng.

Khi giao tiếp với những người trong nhóm này, tôi càng hiểu hơn: Cộng đoàn như vậy, đúng là một trung gian. Chúa đến với tôi, đến với người khác, qua trung gian những người đạo đức như họ.

Khi bước vào những cộng đoàn đạo đức ấy, người ta có cảm tưởng là ơn rửa tội sống lại trong mình, như một bóng bình minh, sáng rực lên đầy niềm hy vọng, như một dòng sông tràn đầy sức sống tin yêu, có một sự sống lại trong linh hồn mình.

Anh chị em thân mến,

Sở dĩ hôm nay tôi nói về ấn tượng sâu sắc, tôi đã nhận được từ những cộng đoàn lời Chúa, là vì tôi muốn nói lên với anh chị em một mong muốn của tôi, mong muốn đó là mong muốn có những cộng đoàn như vậy trong địa phận chúng ta. Mỗi họ đạo phải là một cộng đoàn lời Chúa. Mỗi giới hãy là một cộng đoàn lời Chúa. Mỗi nhóm đạo đức hãy sống như là một cộng đoàn lời Chúa. Một cộng đoàn tha thiết với lời Chúa, thinh lặng cầu nguyện theo nội dung lời Chúa, được sai đi bởi Chúa Thánh Linh, làm chứng cho Chúa qua kinh nghiệm mà Chúa Thánh Thần đã làm trong chính bản thân mình.

Sáng hôm nay, trước thánh lễ, tôi đã nghe cha xứ ở đây hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện để cầu xin ơn sống trong lời Chúa, theo lời Chúa, biết mộ mến lời Chúa. Khi tôi nghe hướng dẫn như vậy, tôi rất vui mừng. Và tôi nghĩ rằng sự cầu nguyện như vậy là đúng thánh ý Chúa, và đường hướng mục vụ dựa trên lời Chúa là một đường hướng mục vụ hợp thánh ý Chúa. Tôi mong muốn đường hướng sống đạo theo lời Chúa sẽ được tiếp tục, sẽ được phát triển để mỗi khi những người khác cũng như tôi, bước vào họ đạo anh chị em, được cảm thấy như bước vào một căn nhà đầy Chúa Thánh Linh, có một không khí đạo đức tràn đầy, có một sức hấp dẫn thiêng liêng cuốn hút mình lên, để trong mình chỉ còn là tiếng gọi của Thiên Chúa, và những thao thức về phần rỗi linh hồn.

Trong giờ phút này, tôi cầu xin và xin anh chị em cũng cầu xin, để Chúa Thánh Linh giúp cho họ đạo chúng ta, và cho con em chúng ta biết ý thức tham gia vào những cộng đoàn lời Chúa như vậy. Amen.

Lễ Thêm Sức, Ngọc Thạch ngày 7/8/1992