Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Chuỗi Mân Côi Thiêng Liêng

Trong cung thánh giờ đây, có trên 150 linh mục đồng tế. Tôi coi con số 150 linh mục đồng tế đây là một con số cần thiết, để làm nên một chuỗi Mân Côi thiêng liêng, mà chúng tôi xin Ðức Mẹ dâng lên Thiên Chúa.

Trong trái tim mỗi linh mục có cả trăm, cả ngàn giáo dân, có từng vạn, từng triệu đồng bào Việt Nam. Có nghĩa là, các linh mục chúng tôi là những người chỉ muốn liên kết mọi người trong một sợi dây tình thương, và chỉ muốn đoàn tụ mọi người dưới mái nhà tình yêu, để cùng nhau xây dựng hạnh phúc chung cho Ðất Nước và cho Hội Thánh.

Hôm nay để tăng số những người phục vụ lý tưởng đó, tôi sẽ phong thêm 2 linh mục. Với 2 tân chức này, số linh mục tại Long Xuyên được thụ phong sau giải phóng là 71 vị. Tôi coi đây là một mùa Hồng Ân Chúa ban cho địa phận Long Xuyên.

Trong niềm hân hoan cảm tạ Chúa, chúng ta cầu xin Chúa cho các linh mục nhất là các tân chức của chúng ta, được luôn trung thành với lý tưởng và hồng ân Chúa dành cho các vị.

Ðể đáng Chúa nhậm lời chúng ta, chúng ta thành thực ăn năn sám hối tội lỗi của mình.

Phong chức linh mục các thầy
Giuse Trần Văn Toản, Giuse Nguyễn Văn Quy,
Long Xuyên ngày 16/1/1992