Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Sự Tự Do

Khi tham dự phụng vụ mấy ngày Tuần Thánh, nhất là phụng vụ thánh lễ Phục Sinh, tôi có 2 cảm tưởng sau đây:

Cảm tưởng thứ nhất của tôi về sự tự do của con người.

Tôi thấy sự tự do của con người là một khả năng có thể chọn sự lành và làm sự lành, nhưng cũng có thể chọn điều ác và làm điều ác. Những gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn của Người đã cho thấy sự tự do, khi bị lạm dụng, đã trở thành một sức phá hoại ghê gớm. Chúa Giêsu là chân lý, thế mà người ta lạm dụng tự do đã chống lại được chân lý ấy. Chúa Giêsu là tình yêu, thế mà người ta lạm dụng tự do đã giết được tình yêu ấy. Chúa Giêsu là quyền năng, thế mà người ta lợi dụng tự do đã đóng đinh được quyền năng ấy. Tất cả những độc ác bội bạc người ta làm cho Chúa Giêsu trong mấy ngày thương khó chứng tỏ sự tự do của con người là một tiềm năng đa dạng, trong đó có dạng sản xuất ra tội ác. Sự kiện đó giúp tôi càng hiểu rõ hơn tình hình suy thoái đức tin và suy thoái đạo đức đang xảy ra nhiều nơi trên thế giới, và có thể cũng đang xảy ra nhiều ít nơi chính bản thân ta và trong cộng đoàn của ta.

Cảm tưởng thứ hai của tôi là về sự tự do của Chúa. Tôi thấy sự tự do của Chúa luôn là khả năng làm điều tốt lành.

Vì yêu thương, Chúa như người mẹ tốt lành, tự ý đồng hóa với thân phận những đứa con bất hạnh nhất, để chúng dần dần nhận ra tình Chúa vẫn trọn vẹn đối với con cái. Một tình yêu đầy thương xót, một tình yêu luôn tìm cách cứu độ. Tình Chúa như ánh sáng mặt trời. Khi chiếu vào những đứa con tội lỗi, tình yêu Chúa vẫn tỏa ánh tình thương, nhưng với nỗi đau buồn. Khi chiếu vào những đứa con đạo đức, tình yêu Chúa tỏa ánh tình thương, nhưng trong niềm hân hoan vui sướng. Tình yêu Chúa là một sự tự do ban ơn không gì cản được. Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta. Cái chết của Ngài chính là cái chết của chúng ta. Ðể chúng ta hiểu rằng chính chúng ta cũng phải biết sống quên mình, biết đền tội, biết chấp nhận thanh luyện, biết từ bỏ những lạm dụng tự do để đưa lại cho ta niềm hy vọng và niềm hân hoan. Ðể chúng ta tin rằng: Nếu chúng ta cũng có tinh thần hy sinh như Ngài, ta cũng sẽ được sống lại như Ngài.

Như thế, sự thương khó và sự sống lại của Chúa Giêsu cũng là sự thương khó và sự sống lại của chính chúng ta. Chúa Giêsu tự ý chịu hy sinh. Ta cũng phải tự ý chấp nhận hy sinh. Chúa Giêsu tự ý sống lại. Ta cũng phải thực tình ước muốn sự sống lại, và thực tình tham dự vào sự sống lại của Chúa.

Như vậy, phần rỗi của ta là công trình của hai sự tự do. Chúa ban tình yêu cứu độ cho ta một cách tự do, mà không áp đặt. Ta cần đón nhận tình yêu cứu độ ấy một cách tự do bằng những cộng tác khiêm tốn và chân thành quảng đại.

Với những nhận thức như trên, tôi thiết tha cầu xin Chúa cho tôi và anh chị em biết đón nhận tình yêu cứu độ một cách tự do như ý Chúa muốn. Và với tâm tình cầu nguyện ấy, tôi thân ái gởi tới anh chị em lời chúc Lễ Phục Sinh tốt đẹp nhất.

Lễ Phục Sinh, Long Xuyên ngày 18/4/1992