Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Cái Nhìn Của Chúa

Cách đây khoảng 20 năm, tôi ghé thăm một họ đạo vùng Hà-Tiên. Trong thánh lễ, Tôi nghe cộng đoàn họ đạo, từ nhỏ tới lớn, sốt sắng cầu nguyện chung bằng một bài hát lạ. Nội dung bài hát khá dài, nhưng rất dễ hiểu. Người ta lập đi lập lại về cái nhìn của Chúa. Ðại khái như: Xin Chúa nhìn con, khi con yếu đuối. Xin Chúa nhìn con, khi con sa ngã. Xin Chúa nhìn con, khi con xa Chúa. Xin Chúa nhìn con, khi con sầu muộn. Xin Chúa nhìn con, khi con chán nản. Xin Chúa nhìn con, khi con bệnh tật. Xin Chúa nhìn con, khi con hấp hối, vv...

Bài hát đó ca tụng cái nhìn của Chúa. Bởi vì cái nhìn của Chúa là nguồn mạch ban xuống muôn vàn ơn cứu độ.

Hôm nay tôi lại nghe một người ca tụng cái nhìn của Chúa. Người đó là Ðức Mẹ, Thực vậy, trong lời kinh tạ ơn, mà chúng ta vừa nghe qua bài Phúc-Âm hôm nay, Ðức Mẹ cho thấy lý do tạ ơn chính là vì Chúa đã đoái nhìn đến Ðức Mẹ. Ðức Mẹ nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa Ðấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ Chúa”.

Ðối với tôi lời Ðức Mẹ tạ ơn trên đây là một mô hình tu đức. Mô hình này kêu gọi tôi xét lại mối quan hệ giữa tôi với Chúa. Ðôi khi tôi nghĩ rằng: Mối quan hệ giữa tôi với Chúa cần được xây dựng bằng các việc lành tôi làm, để dâng kính Chúa. Thí dụ, tôi phải đi lễ, tôi phải cầu nguyện, tôi phải góp phần xây dựng nhà thờ, tôi phải làm các việc từ thiện, tôi phải hãm mình, vv... Rồi tôi sẽ căn cứ vào số lượng và phẩm chất các việc lành tôi làm mà đánh giá mối quan hệ giữa tôi với Chúa.

Nhưng khi đối chiếu với mô hình Ðức Mẹ tôi thấy cách xây dựng mối quan hệ kiểu đó là không đúng, và đánh giá mối quan hệ cách đó là không đúng. Bởi vì, theo lời Ðức Mẹ nói trong kinh tạ ơn, thì cái có tính cách xây dựng mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa chính là sự con người biết đón nhận ơn Chúa ban cho, hơn là sự con người biết làm các việc lành dâng lên Ngài. Ðức Mẹ diễn tả sự Chúa ban ơn cho Ðức Mẹ bằng sự Chúa đoái nhìn đến thân phận Ðức Mẹ. Theo cách nói đó, bao nhiêu ơn Chúa ban cho ta là bấy nhiêu cái nhìn yêu thương Chúa dành cho ta. Hằng ngày, biết khám phá ra những cái nhìn yêu thương ấy, và hằng ngày biết đón nhận những cái nhìn yêu thương ấy một cách cung kính, với tâm tình tạ ơn, đó là một cách sống đạo đức, mà Ðức Mẹ dạy ta hôm nay.

Tôi thấy có một số người đạo đức hay nhìn vào mình, để ăn năn tội lỗi của mình. Ðến nỗi cái nhìn như vậy trở thành ám ảnh. Làm như thế không tốt đâu. Ðức Mẹ biết mình yếu hèn, nhưng không phải Ðức Mẹ cứ cúi xuống, nhìn hoài cái thân phận yếu đuối của mình. Trái lại, Ðức Mẹ nhìn lên Chúa, và đón nhận mọi cái nhìn của Chúa dành cho mình.

Ðể dễ hiểu, tôi xin đưa ra một hình ảnh. Một người đến nhà thờ cầu nguyện. Trước khi vào nhà thờ, người ấy chùi chân cho sạch đất, sạch bụi. Người ấy có thể chùi đi chùi lại nhiều lần. Nhưng nếu người ấy cứ chùi hoài, hoặc là khi đã vào ghế rồi, người ấy cứ nghĩ hoài đến việc chùi chân cho sạch, rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống, tìm bụi ở chân, thì tôi dám chắc là thái độ đạo đức của người ấy sẽ không được Chúa chấp nhận. Chúa muốn người ấy nhìn lên Chúa, với tất cả trái tim, với tất cả trí khôn, với tất cả tâm tình. Ðể đón nhận Chúa, để đón nhận thánh ý Chúa, để đón nhận những cái nhìn của Chúa.

Ðừng trốn tránh cái nhìn của Chúa, như ông Adong đã trốn tránh, sau khi phạm tội. Bởi vì cái nhìn của Chúa là cái nhìn cứu độ. Ðừng tạ ơn Chúa bằng cách kể lể những việc lành mình đã làm, như người thu thuế xưa đã kể lể trước bàn thờ. Bởi vì cách tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất chính là biết nói lên các ơn Chúa mà mình đã đón nhận từ cái nhìn xót thương của Chúa, như Ðức Mẹ đã làm hôm nay.

Tôi biết là họ đạo anh chị em đã và đang nhận được vô vàn ơn Chúa ban. Ðúng là Chúa đã đoái nhìn đến thân phận hèn mọn anh chị em. Tôi nghĩ rằng: Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, họ đạo anh chị em sẽ càng ngày càng trở nên một cộng đoàn tạ ơn, theo tinh thần Ðức Mẹ, là quan thầy nhà thờ chúng ta.

Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Thêm sức,
kinh Ông Quít ngày 14/8/1992