Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Chúa Ðang Hoạt Ðộng

Mc 16,15-20

Khi dâng thánh lễ tại nhà thờ Cái Ðôi, cũng như tại các nhà thờ xung quanh đây, tôi đã gặp rất nhiều tâm hồn chân thành đạo đức. Và qua phụng vụ thánh lễ, cũng như qua những tiếp xúc cá nhân và cộng đoàn, tôi có cảm tưởng nơi đây đang được bao trùm bởi một bầu không khí thiêng liêng, chan hoà Phúc Âm, chan hoà đức tin, đức cậy và đức mến.

Cảm nghiệm trên đây cho phép tôi nghĩ rằng: Nơi đây, lời Chúa đang được thực hiện. Tôi nghĩ tới một lời Chúa phán trong bài Phúc Âm hôm nay. Lời đó thế này: “Chúa cùng hoạt động với các môn đệ của Người”. Nơi đây, tôi nhìn thấy Chúa cùng hoạt động với các linh mục. Tôi đang nhìn thấy Chúa cùng hoạt động với các tu sĩ, các tông đồ giáo dân. Tôi đang nhìn thấy Chúa cùng hoạt động với các phụ huynh, với các người có thiện chí, với các con em, trong gia đình, ngoài đời, trong nhà xứ, trong nhà thờ.

Chúa cùng hoạt động với anh chị em thế nào?

Tôi thấy Chúa cùng hoạt động với anh chị em bằng nhiều cách. Ở đây, tôi chỉ nêu lên mấy việc cụ thể mà thôi.

 Việc thứ nhất: Chúa đang hoạt động nơi anh chị em và Chúa giúp cho anh chị em đi vào nội tâm

Thực vậy, những lễ nghi chúng ta đang làm, là những việc bề ngoài, lời kinh ta đọc, lời ca ta hát, cũng là những lời bề ngoài. Nhưng, qua những cái bề ngoài ấy, Chúa đã gieo vào tâm hồn ta những mầm non đức tin, Chúa đang thắp lên trong lòng ta những ngọn đèn hy vọng, Chúa đang nâng tâm hồn ta lên một cõi trời bao la. Nói tắt là, Chúa đang làm cho sức sống thiêng liêng ngấm sâu vào tâm hồn ta. Lời Chúa đang thấm vào ý tưởng của ta, cách suy nghĩ của ta, tâm tình của ta, ước muốn của ta. Sức sống của Thiên Chúa đang đổi mới chiều sâu tâm hồn của ta. Ðó là việc thứ nhất tôi thấy Chúa đang hoạt động nơi anh chị em cách mãnh liệt.

 Việc thứ hai: Chúa đang hoạt động nơi anh chị em, là giúp cho anh chị em mở rộng tầm nhìn

Thực vậy, với đôi mắt thể xác, chúng ta chỉ nhìn thấy người ta, cây cối, nhà cửa, dòng sông, cánh đồng, trời xanh. Nhưng với đôi mắt đức tin, chúng ta đang nhìn thấy trời mới, đất mới. Chúng ta đang nhìn thấy trong ta có linh hồn thiêng liêng. Chúng ta đang nhìn thấy bên ta có Thiên Thần bản mệnh, có Ðức Mẹ, có thánh Giuse, các thánh. Chúng ta đang nhìn thấy sau ranh giới sự chết có đời sau, có thưởng phạt, có Thiên Ðàng, có Hỏa Ngục. Chúng ta đang nhìn thấy sau lớp vỏ công việc bề ngoài, có những giá trị siêu nhiên của nó. Sự vất vả anh chị em chịu đựng để hôm nay đến nhà thờ, bề ngoài, coi rất thường, nó là lớp vỏ, nhưng sau lớp vỏ ấy, có giá trị muôn đời. Chúa cân đo lòng mến của anh chị em, khi anh chị em làm những việc đó vì lòng mến Chúa, vì thương yêu con em của mình.

Rồi những chịu đựng, chúng ta làm để tha thứ cho nhau, để phục vụ lẫn nhau bề ngoài lớp vỏ đó tầm thường, nhưng Chúa đang giúp cho chúng ta thấy sau lớp vỏ đó, biết bao nhiêu là công phúc, nếu chúng ta biết tận dụng những công phúc đó, sẽ tạo nên cho chúng ta Nước trời. Nước trời đang đến, Nước Trời ở trong lòng ta. Và với cái nhìn xa và sâu như vậy, chúng ta mới hiểu lời Chúa phán xưa: “Ðược mọi sự thế gian này mà mất linh hồn mình, nào được ích gì?”. Bởi vì chúng ta nhìn thấy rất rõ, cái gì là cân bằng nhất, cái gì là đáng đợi chờ nhất.

 Việc thứ ba: Chúa đang làm nơi anh chị em, là giúp cho anh chị em khám phá thấy những kho tàng quý báu

Ðối với người thường, kho tàng là vàng, là bạc, là tiền của, là lúa, là những đồ dùng. Nhưng, đối với người tin mến Chúa, kho tàng thiêng liêng nó khác nhiều lắm, kho tàng là lời Chúa, kho tàng là các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Kho tàng là con đường bác ái. Kho tàng là chính giây phút hiện tại. Ngay trong giây phút hiện tại này, đang có một kho tàng lớn lao, nếu biết tận dụng, kho tàng ấy sẽ là cái giá để giúp chúng ta về trời. Và kho tàng quý giá nhất chính là Ðức Kitô. Có được Ðức Kitô trong lòng mình, là có bình an, là có hạnh phúc, là có tình yêu vĩnh cửu.

Anh chị em thân mến.

Trong cuối bài chào mừng đọc trước thánh lễ hôn nay, vị đại diện của anh chị em đã cầu xin Chúa cho mọi người chúng ta được ơn biết cộng tác với Chúa. Tôi cũng đã hợp ý với anh chị em để xin Chúa cho chúng ta ơn cộng tác. Và Chúa cho tôi thấy rằng: Cách cộng tác mà Chúa muốn: Ðó là hãy khiêm nhường và cậy trông, nhất là hãy biết tế nhị, đón nhận những gì Chúa gửi cho. Hãy biết đón nhận ý Chúa. Hãy biết đón nhận ánh sáng của Chúa. Hãy biết đón nhận sức mạnh của Chúa. Và nhất là hãy biết đón nhận Chúa. Mô hình cộng tác với Chúa đang diễn ra trong giây phút này: Các em chúng ta đang sẵn sàng chịu phép Thêm Sức. Hầu như các em không làm gì, ngoài sự đón nhận.

Cũng vậy, phương án cộng tác với Chúa, đó là chúng ta biết khiêm tốn đón nhận các việc Chúa làm cho ta, hơn là ta cố gắng làm các việc cho Chúa. Chúa muốn chúng ta cộng tác bằng cách đó. Hãy biết đón nhận những gì Chúa làm cho ta, nhất là theo gương Ðức Mẹ biết đón nhận thánh ý Chúa muốn về ta.

Xin Chúa Thánh Thần là Ðấng soi sáng, dẫn đưa và huấn luyện, thánh hóa, ban cho chúng ta hôm nay, biết dùng ơn Chúa ban mà đón nhận ơn Chúa vào lòng mình, để chúng ta biết khám phá thấy những giá trị mới, để chúng ta biết đón nhận trời mới, đất mới, để chúng ta biết sống hoàn toàn theo thánh ý Chúa. Trong giây phút hiện tại, để đúng như lời Chúa phán hôm nay: Chúa đang hoạt động giữa chúng ta. Chúa đang cùng hoạt động với chúng ta. Amen.

Lễ Thêm Sức, Cái Ðôi ngày 23/8/1992