Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Niềm Vui Tiên Tri

Lc 1,39-56

Lời kinh tạ ơn của Ðức Mẹ mà chúng ta vừa nghe trong Phúc Âm, là một lời kinh rất phổ thông trong Hội Thánh, lời kinh này thường được hát lên trong các sinh hoạt phụng vụ, như anh chị em vừa mới hát lên trước thánh lễ này. Dù với điệu nhạc nào, dù bằng thứ tiếng nào, lời kinh tạ ơn của Ðức Mẹ cũng thường gợi lên trong lòng ta tâm tình vui sướng, chính những lời kinh tạ ơn của Ðức Mẹ đã là chuỗi những lời nói lên trong niềm vui.

Niềm vui ấy thế nào?

Tôi xin gọi niềm vui ấy là niềm vui tiên tri. Niềm vui tiên tri, bởi vì Ðức Mẹ vui do nhìn thấy trước lòng thương xót Chúa, sẽ là quyền năng vô biên, nâng đỡ Ðức Mẹ trong tất cả chặng đường đời sống của mình. Niềm vui tiên tri, bởi vì Ðức Mẹ vui, do nhìn thấy lòng thương xót Chúa sau cùng sẽ tỏa thắng trên thế giới. Niềm vui tiên tri, bởi vì Ðức Mẹ vui, do nhìn thấy trước Nước Trời của lòng thương xót Chúa đang tiến gần và phải tới. Niềm vui tiên tri, bởi vì Ðức Mẹ vui, do nhìn thấy một tương lai sắp đến, một tương lai được sắp xếp do lòng thương xót Chúa, như Ðức Mẹ đã kể ra trong lời kinh: Trong tương lai ấy, người khiêm nhường sẽ được nâng lên, kẻ nghèo khó sẽ dư đầy ơn phúc. Tương lai ấy chưa đến. Tương lai ấy còn xa. Nhưng Ðức Mẹ nhìn thấy tương lai ấy sẽ đến và chắc chắn đến.

Ðức Mẹ tin vì 3 lý do:

Một là vì Thiên Chúa đã hứa như vậy với Abraham và các tổ phụ.

Hai là vì chính Chúa đã hứa với Ðức Mẹ qua lời Thiên Thần truyền tin. Thiên Thần nói với Ðức Mẹ: “Ðối với Chúa, không có gì gọi được là không có thể”. Chính vì thế, lúc bấy giờ, mặc dầu ngoài đời quân Rôma thống trị, còn trong đạo thì Pharisêu thao túng, nhưng Ðức Mẹ vẫn tin rằng, tương lai huy hoàng của Nước Trời sẽ đến.

Lý do thứ 3 là vì Ðức Mẹ thấy chính bản thân mình đang là nơi Thiên Chúa thực hiện những sự quá lạ lùng coi như không thể xảy ra được: Ðồng trinh, mà lại sinh con.

Người trần thế, mà lại được chọn làm Mẹ Ðấng Cứu Thế. Niềm vui tiên tri như vậy, đang rất cần cho Hội Thánh hôm nay. Nó càng cần hơn cho những người đang cảm thấy trên vai gánh nặng trách nhiệm và lo âu.

Vì thế, tôi đang tìm những niềm vui tiên tri ấy chung quanh tôi. Và phải nói thiệt là tôi đã tìm thấy ở nhiều nơi, ở nhiều người tôi đã gặp biết bao nhiêu người nghèo túng, bệnh tật. Họ sống trong những hoàn cảnh rất bi đát, nhưng tôi thấy tâm hồn họ bình an, một sự bình an đáng gọi là niềm vui. Niềm vui ấy, đúng là niềm vui tiên tri. Bởi vì họ nhìn thấy ơn Chúa trong hiện tại, và hạnh phúc tuyệt vời chờ họ trong tương lai.

Tôi cũng đã gặp rất nhiều người trong các nhóm cầu nguyện và trong các nhóm làm việc từ thiện bác ái. Họ sống và hoạt động trong những điều kiện rất khó khăn, nhưng họ cảm thấy một sự phấn khởi lạ lùng trong tâm hồn. Phấn khởi ấy gọi là niềm vui. Niềm vui ấy đúng là niềm vui tiên tri. Bởi vì họ nhìn thấy lòng thương xót Chúa sống bên họ, nâng đỡ họ. Và lòng thương xót Chúa luôn gọi họ dấn thân vào tương lai phía trước.

Tối cũng đã gặp biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ. Các ngài phải sống trong những hoàn cảnh đầy thử thách, nhưng các ngài luôn cảm thấy niềm hy vọng. Niềm hy vọng đó gọi được là niềm vui. Và niềm vui đó, đúng là một niềm vui tiên tri. Bởi vì các ngài vẫn nhìn thấy Thiên Chúa là gia nghiệp đời đời của mình.

Từ hôm qua cho đến bây giờ và trong ngay giây phút này, tôi đã cảm thấy niềm vui tiên tri ở đất Năng Gù, trong nhà thờ này, trong nhà thờ Trái Tim, trên nhà thờ Kinh Quít. Và khi nhận thấy niềm vui tiên tri ấy, đang rải rác trong các gia đình, trong các xóm nghèo, trong những người lãnh đạo tinh thần, tôi tin chắc rằng Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta và Thiên Chúa đang dẫn địa phận chúng ta về tương lai đầy hứa hẹn.

Anh chị em thân mến.

Vừa rồi, chúng ta hát: “Con sẽ nên nhân chứng cho Thầy đến tận cùng trái đất”. Khi nghe anh chị em hát điều đó, tôi đã cầu xin Chúa Thánh Linh giúp cho anh chị em và tôi nữa, biết làm chứng cho thế gian bằng cách chúng ta sống niềm vui tiên tri, do sự chúng ta nhìn thấy Chúa ở với chúng ta, do sự chúng ta nhìn thấy Chúa sai chúng ta đi, và do sự chúng ta tìm một Thiên Chúa là phần thưởng duy nhất của chúng ta, đời này và đời sau.

Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy ban cho chúng con niềm vui tiên tri mà Chúa đã ban cho Ðức Mẹ ngày lễ Ðức Mẹ tạ ơn. Amen.

Lễ Thêm Sức, Năng Gù trưa 15/8/1992