Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Ăn Năn Thống Hối

Lc 24,46-48

Ðêm vừa qua tôi đã thức dậy thật sớm, khoảng 2 giờ sáng. Tôi đã nghĩ tới anh chị em. Tôi đã cầu nguyện nhiều cho anh chị em. Và trong khi cầu nguyện, tôi đã hỏi Chúa rằng: Chúa muốn con nói gì với anh chị em họ đạo Thánh Gia này? Rồi tự nhiên tôi nhớ tới điều mà tôi đã cầu nguyện rất nhiều tại hang Lộ Ðức bên Pháp vừa qua. Ðiều đó là ơn ăn năn thống hối trở về với Chúa.

Khi tự nhiên nghĩ đến điều ấy, tôi cho rằng điều mà Chúa muốn tôi nói với anh chị em hôm nay chính là sự ăn năn thống hối trở về với Chúa.

Trên lý thuyết tôi vẫn tin rằng: Sự ăn năn thống hối, trở về với Chúa là một tin mừng quí giá. Ăn năn thống hối là một mệnh lệnh căn bản mà Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ phải rao giảng, như bài Phúc Âm hôm nay chúng ta vừa nghe: “Các con hãy đi rao giảng sự thống hối, để được ơn tha tội và ơn bình an”.

Trên thực tế, tôi vẫn thường thực hành sự thống hối mỗi ngày, nhất là khi đọc kinh Cáo Mình trước mọi thánh lễ, và mỗi khi xét mình mỗi tối trước khi ngủ. Tôi nghĩ rằng anh chị em cũng đã làm như tôi. Nhưng điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em lúc này, chính là về một tình hình đạo đức đang tạo ra một nguy cơ có khả năng đi tới những hậu quả, không lường được.

Trong chuyến đi của tôi tại những nước ngoài tháng trước, tôi thấy tình hình đạo đức ở nhiều nơi có thể gọi là khá bi quan: Ðức tin suy thoái, đạo đức suy giảm, nhiều người muốn tin thế nào thì tin, muốn làm bất cứ điều gì là làm, và cho rằng có quyền làm như vậy mà không hề nghĩ tới tội hay phúc. Nhiều nơi, người ta vẫn cho rằng mục đích của đời người không phải là thờ phượng Chúa để lên thiên đàng mà là hưởng thụ tối đa mọi lạc thú, tiền của, giàu sang, tự do, và cho đó là một mục đích chính yếu và chính đáng. Biết bao người sống trong tội lỗi mà vẫn cho là chẳng có gì là tội cả. Biết bao người đầm đìa trong tội lỗi mà vẫn tưởng rằng chẳng có gì phải ăn năn sám hối cả.

Tình hình suy thoái ấy, làm cho tôi lo sợ: Tôi lo sợ tình hình như vậy, có thể tràn vào Việt Nam, gây những ảnh hưởng xấu trong các xứ đạo, nhất là trong giới trẻ đang lớn lên. Tôi càng lo sợ nếu tình hình suy thoái ấy cứ phát triển mãi, thì thế nào cũng dẫn tới những sụp đổ kinh hoàng mà Chúa đã loan báo trong lịch sử nhân loại qua các tiên tri, qua Ðức Kitô, qua Ðức Mẹ và qua nhiều vị thánh.

Băn khoăn của tôi là trong một tình hình mà người ta mất ý thức về tội lỗi, thì vấn đề ăn năn sám hối trở nên lạc lõng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cần phải năng nhắc lại sự quan trọng của việc ăn năn sám hối.

Trong thánh lễ dâng trước hang đá Lộ Ðức vừa rồi, tôi để ý tới nội dung một lời nguyện. Lời nguyện ấy là xin Chúa ban cho mình ơn được ăn năn sám hối. Cầu xin ơn sám hối có nghĩa là nhận thức rằng: Ăn năn sám hối là một ơn cần phải xin với Chúa, để mình biết quan tâm mà thực hiện và phải cầu nguyện để biết cách ăn năn sám hối. Bởi vì, có nhiều khi ta tưởng là ăn năn sám hối, mà thực chất ra không phải là ăn năn sám hối.

Riêng tôi, mỗi khi tôi ăn năn sám hối, tôi thường giục lòng kính mến Chúa. Giục lòng kính mến Chúa với tâm tình khiêm tốn, nhận mình tội lỗi, hèn hạ, bất toàn, bất xứng. Và giục lòng kính mến Chúa với tâm tình phó thác cậy trông. Cậy trông Chúa là Cha giàu lòng thương xót sẽ giúp mình đứng dậy, sẽ giúp mình từ bỏ tội lỗi và ý riêng. Phó thác trọn vẹn, phó thác tuyệt đối. Phó thác không điều kiện.

Lúc nãy, khi bước vào nhà thờ này, tôi thấy thánh đường của anh chị em đã được tu sửa đẹp đẽ, và nhất là từ đầu lễ đến bây giờ cái đẹp nhất chính là tâm hồn sốt sắng của anh chị em dự với lòng tin mến nghiêm trang, sốt sắng và tích cực vào những việc đọc kinh chung, hát chung. Cảnh đó gợi cho tôi thấy rằng: Ăn năn sám hối không phải chỉ là từ bỏ cái cũ, mà là biết xây dựng những cái mới đẹp hơn, làm cho tâm hồn của mình trở nên một đền đài đẹp đẽ trước mặt Thiên Chúa, do những việc lành phúc đức mình làm, nhất là do sự mình hiệp thông với đời sống của Chúa và có nhiều ơn Chúa Thánh Thần.

Ăn năn sám hối đó là điều Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta phải thực hiện. Ăn năn sám hối, đó là điều Ðức Mẹ đã nhắn nhủ chúng ta khi Ðức Mẹ hiện ra ở Lộ Ðức và ở Fatima. Ăn năn sám hối, đó cũng là điều mà tình hình hiện nay thúc giục chúng ta, cần phải năng thực hiện. Ăn năn sám hối là điều mà thánh Gioan Baotixita, quan thầy cha sở của anh chị em, suốt đời đã rao giảng.

Tôi nghĩ rằng, điều mà tôi nhắn nhủ anh chị em hôm nay là rất căn bản và rất rõ rệt.

Lúc nãy, chúng ta đọc hợp xướng: “Chúng con sẽ làm chứng cho Thầy”. Khi đọc lời ấy, Chúa soi sáng cho tôi thấy rằng: Chúng ta chỉ làm chứng cho Chúa, khi chúng ta đổi mới con người của mình. Chúng ta chỉ làm chứng cho Thiên Chúa chúng ta, khi chúng ta ăn năn sám hối, trở nên tốt hơn. Nếu không, mọi sự sẽ chỉ là rất tương đối. Với nhà thờ mới, với quần áo mới, với nếp sống lễ nghi mới, mà nếu con người chúng ta, không đổi mới nên tốt hơn, thì chưa chắc, chúng ta đã làm chứng được cho Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổi mới chúng con, xin giúp cho chúng con biết thực hiện điều Chúa đã truyền là ăn năn sám hối. Amen.

Lễ Thêm Sức, kênh 7a ngày 9/7/1992