Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Ðức Kitô Chỉ Ðạo

Mt 23,1-12

Trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa phán: “Anh chị em chỉ có một người chỉ đạo, người chỉ đạo ấy là Ðức Kitô”. Khi nghe lời trên đây, tôi đã hiểu rằng: Sống đức tin, không những chỉ là tin vào Ðức Kitô, Ðấng chỉ đạo đã sống ở trần gian, đã tử nạn, đã sống lại và lên trời. Mà sống đức tin, còn là chấp nhận, là đón Ðức Kitô vào lòng mình, để Ngài chỉ đạo trí khôn ta, sao cho những hiểu biết của ta hợp với thánh ý Chúa, để Ngài chỉ đạo trái tim ta, để mọi tình cảm của ta sao cho hạp thánh ý Chúa, để Ngài chỉ đạo ý muốn của ta sao cho mọi ước vọng của ta hợp với thánh ý Chúa, để Ngài chỉ đạo miệng lưỡi, tay chân của ta, để làm sao mọi lời ta nói, mọi việc ta làm đều hạp thánh ý Chúa.

Khi tôi hiểu phải sống đức tin như vậy, thì tôi thấy có hai vấn đề quan trọng đặt ra cho tôi:

 Ðiều quan trọng thứ nhất: Là phải nắm bắt những gợi ý của Ðức Kitô chỉ đạo gởi lên trong ta

Bởi vì nếu để cho Ðức Kitô chỉ đạo thì phải biết ý Ðức Kitô. Mà muốn biết thánh ý Ðức Kitô chỉ đạo đời sống của mình, thì phải tỉnh thức nhiều lắm, thì phải lắng nghe nhiều lắm. Phải tỉnh thức, lắng nghe những gợi ý của Ðức Kitô gửi vào lòng tôi qua Thánh Kinh, qua những lời giảng dạy, qua những tin tức đó đây. Phải lắng nghe các chân lý, từ chân lý khoa học, nghệ thuật, kinh tế, chính trị, cho đến các sự thực về cuộc sống hôm nay.

Rồi phải nhìn xem cuộc sống của những người chung quanh, phải nghe những ý kiến của họ, phải nhìn xem và suy nghĩ những gương sáng chung quanh mình, không riêng gì trong Hội Thánh Công Giáo, mà cả ngoài Công Giáo để nhìn thấy những người tốt việc tốt. Phải lắng nghe rất nhiều, phải nắm bắt rất nhiều.

Rồi phải biết cầu nguyện để phân định cái gì là tốt, mà thích hợp với thời điểm này, cái gì là tốt mà thích hợp với địa phương ta, cái gì là tốt mà hợp với hoàn cảnh bây giờ. Bởi vì, không phải tất cả mọi cái tốt đều là những gợi ý Chúa đòi ta phải làm, mà chỉ những cái tốt mà cần cho ta lúc này, thích hợp cho địa phương ta và Hội Thánh ta trong hoàn cảnh hiện nay mới là gợi ý của Chúa muốn ta làm.

Khi làm như vậy, tôi mới thấy được những gợi ý chắc chắn do thánh ý Ðức Kitô chỉ đạo: Thánh ý Chúa là hằng ngày ta hãy trở về với Chúa. Thánh ý Chúa là hằng ngày ta hãy cố gắng chu toàn bổn phận của mình. Thánh ý Chúa là hằng ngày ta cố gắng vác Thánh Giá mình mà theo Chúa, thánh ý Chúa là hằng ngày ta biết lợi dụng những hoàn cảnh, thuận lợi cũng như không thuận lợi để mà mến Chúa, để mà yêu người như Chúa yêu ta. Và thánh ý Chúa là hằng ngày ta làm hết sức mình để cho đời ta và bản thân ta cho đời và cuộc sống những người chung quanh ta trở nên tốt hơn về mọi mặt.

Ðó là những hướng dẫn chỉ đạo của Ðức Kitô.

Nhưng, riêng đối với Việt Nam ta, đối với địa phương ta, hoàn cảnh hiện nay ta, thì thánh ý Chúa là thế nào? Chúa muốn ta làm cái gì cần hơn?

Qua những bài Sách Thánh trong Mùa Chay, qua cuộc sống hôm nay ta cảm nghiệm, qua những gương sáng chung quanh ta đang có sức lôi kéo người ta về với Chúa, tôi thấy rằng: Thánh ý Chúa muốn cho chúng ta, hôm nay, thời điểm này là hãy tăng cường thêm tinh thần bác ái và tinh thần sống Tám Mối Phúc Thật.

Anh chị em cứ nghiệm mà xem: Cá nhân nào, giáo xứ nào, sống tinh thần bác ái và sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật: Hiền lành, khiêm tốn, nhịn nhục, bao dung, thì cá nhân đó, giáo xứ đó sẽ trở nên những vườn hoa, thoát ra mùi hương thơm Phúc-Âm, làm sáng danh đạo, có sức truyền đạo, có sức bênh đạo. Tôi nghĩ đây là thánh ý Chúa do Ðức Kitô chỉ đạo và tôi cho là những đường hướng ấy, những chỉ đạo ấy rất rõ ràng, rất chắc chắn, không thể nào sai được, chỉ cần chúng ta nhận thức những đường hướng của Ðức Kitô chỉ đạo mà sống cho đúng.

 Ðiều thứ hai tôi cho là rất quan trọng để sống đức tin, đó là một khi mình đã biết sự chỉ đạo của Ðức Kitô gửi tới trong lòng mình thì cần phải thực thi sự chỉ đạo ấy

Tôi phải nói ngay rằng: Nắm bắt được thánh ý Chúa qua các biến cố, không luôn dễ dàng, mà thực thi được thánh ý Chúa chỉ đạo trong đời mình càng không dễ dàng gì. Hiện nay, chúng ta nghe người ta nói nhiều đến đấu tranh chính trị, đến nâng cao kinh tế, đến tự do dân chủ. Người ta quen tất cả những cái đó như nguyên nhân sẽ sinh ra những cái đẹp, cái tốt trong đời sống chúng ta. Tôi nghĩ những cái đó có thể đúng trong một phương diện nào nhất định. Nhưng tâm hồn bác ái, tâm hồn sống Tám mối phúc thật: Hiền lành, khiêm tốn, nhịn nhục, bao dung. Ðó mới là những nhân đức, những vẻ đẹp của tâm hồn, có được không phải là do kết quả của những đấu tranh, của nền kinh tế, của tự do, của dân chủ. Mà là kết quả của một nền tu đức, của sự cầu nguyện, của sự hãm mình, của sự từ bỏ cái tôi ích kỷ hẹp hòi. Ðó là kết quả của hồng ân Thiên Chúa ban cho và nhất là kết quả của sự chúng ta đón Ðức Kitô vào mình, để cho Ngài sống trong ta, để cho Ngài hoạt động trong ta, để cho Ngài chỉ đạo trong ta. Ðây là điều tôi muốn nhấn mạnh: Một khi Ðức Kitô đến với ta, ở trong lòng ta, sống trong ta, hoạt động trong ta, thì mọi sự trong tâm hồn ta sẽ đổi mới. Chúng ta sẽ nhìn thế giới, nhìn các biến cố xảy ra với một con mắt của Ðức Kitô. Bấy giờ chúng ta sẽ thấy thánh ý Chúa khá rõ rệt. Một khi đã chọn đi theo con đường thánh ý Chúa, thì dù bề ngoài có thành công hay thất bại cũng không sao, miễn là cuối cùng ta được Thiên Chúa là hạnh phúc thật. Ðiều tôi muốn nhắn nhủ ở đây là chúng ta phải biết mở rộng khả năng đón Ðức Kitô vào lòng: Không phải chỉ là đón Ðức Kitô trong phép Mình Thánh, mà là khiêm tốn đón Ðức Kitô đến bằng bất cứ cách nào. Bởi vì Ðức Kitô đến với ta, nhiều khi không qua những chương trình chúng ta dự định trước, cũng không qua những kế hoạch, những cơ chế ổn định, cứng ngắc mà chúng ta đã quen. Ðức Kitô có thể đến với ta khi ta thất bại. Ngài có thể đến với ta khi ta cô đơn. Ngài có thể đến với ta qua gương sáng của những người ngoại đạo. Ngài có thể đến với ta qua những tin tức đó đây không phải là Công Giáo, miễn là tâm hồn ta khao khát, khiêm tốn đón nhận Ðức Kitô, thì Ngài sẽ đến, sẽ chỉ đạo: Chỉ đạo trí khôn, chỉ đạo ý muốn, chỉ đạo trái tim, chỉ đạo lời ăn tiếng nói, để sao cho hợp với thánh ý Chúa.

Ðầu lễ, anh chị em hát: “Xin ban Thánh Linh đổi mới bộ mặt trái đất”. Khi nghe lời hát ấy, tôi nói với Ðức Kitô, để đổi mới bộ mặt trái đất, thì ít ra chúng con phải biết đón nhận Ðức Kitô chỉ đạo trong chúng con, Bởi vì chỉ có Ðức Kitô mới chỉ đạo được cách đổi mới thế gian này, Nếu không nghe Ðức Kitô, không đồng hành với Ðức Kitô, thì không cách nào đổi mới được bộ mặt trái đất. Ðức Kitô là Ðấng chỉ đạo cách đổi mới bộ mặt trái đất, nên xin Chúa Thánh Linh giúp cho chúng con biết mở rộng bộ mặt tâm hồn, để đón nhận Ðức Kitô vào trong lòng chúng con, để Ðức Kitô ở lại trong lòng chúng con mọi ngày cho đến khi chúng con về với Chúa, hầu mỗi ngày Ðức Kitô lớn lên trong chúng con, hầu mỗi ngày chúng con thuộc về Ðức Kitô nhiều hơn và mỗi ngày Ðức Kitô trở nên vị chỉ đạo của chúng con một cách sâu sát. Và chúng con sẽ trở nên những thụ tạo, những dụng cụ đích thật của Ðức Kitô. Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở rộng trái tim chúng con, để biết đón nhận Ðức Kitô vào lòng chúng con, để Ðức Kitô chỉ đạo chúng con mãi mãi. Amen.

Lễ Thêm sức, Kinh Ð1 ngày 17/3/1992