Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Những Chọn Lựa Ðúng

Mt 16,24-27

Khi suy gẫm bài Phúc Âm hôm nay, tôi có cảm tưởng đây là một lá thư quý giá Chúa gửi chung cho Hội Thánh, và gửi riêng cho mỗi người chúng ta. Qua lá thư này, Chúa cho chúng ta biết, Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Chúa mong muốn cho mọi người đạt tới cùng đích cuộc đời, đó là được sống trong tình yêu Thiên Chúa, được chia sẻ hạnh phúc đời đời với Chúa. Ðể đạt tới cùng đích ấy, mỗi người phải sống sao cho tốt.

Nhưng để sống cho tốt, thì ta phải biết chọn lựa đúng.

Chọn lựa thứ nhất mà hôm nay Chúa dạy chúng ta là hãy chọn lựa phần rỗi linh hồn mình, hơn tất cả những lợi ích thế gian này.

Chúa phán: “Nếu được mọi sự thế gian này, mà sau cùng mất linh hồn mình, thì nào được ích gì?”. Lời Chúa phán, thực là rõ ràng: Chúa so sánh một bên là lợi ích cả thế gian, và một bên là phần rỗi linh hồn mình. Bên lợi ích thế gian coi thực là to lớn. Thí dụ: Nếu mọi của cải thế gian này đều nằm trong tay tôi. Nếu mọi người thế gian này đều thuộc quyền tôi. Nếu mọi sung sướng thế gian này đều phục vụ tôi, thì tất nhiên, lợi ích đó là rất to lớn. To lớn không gì sánh được, như bề ngoài chúng ta vẫn thấy.

Tuy nhiên, Chúa dứt khoát khẳng định rằng: Nếu được tất cả những lợi ích thế gian đó mà sau cùng mất linh hồn mình, thì nào có lợi gì đâu. Bởi vì Chúa thấy: Cái lợi do được cứu rỗi linh hồn còn to lớn gấp bội cái lợi của thế gian. Có nghĩa là Chúa dạy: Nếu có một cái lợi ích nào đó, mà thế gian sẽ hoạch trả bằng sự tội, gây hại cho phần rỗi linh hồn, thì ta đừng dại dột chạy theo lợi ích thế gian đó. Bởi vì mất linh hồn sẽ là mất hết và hơn thế nữa, còn sẽ là phải chịu muôn vàn đau đớn, chồng chất, đời đời. Vì thế, Chúa dạy ta: Ðể đạt tới cùng đích cuộc đời, hãy biết chọn phần rỗi linh hồn mình, hơn tất cả lợi ích thế gian này.

Lựa chọn thứ hai, mà Chúa dạy ta hôm nay là dạy ta chọn con đường thánh giá, hơn những con đường thênh thang buông thả.

Chúa phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Ta”. Khi tôi nói đến con đường thánh giá, tôi biết rằng: Chúng ta, nhất là anh chị em, hằng ngày vẫn đi trên con đường đau khổ. Hằng ngày vẫn phải vác nhiều thánh giá trên vai, và thường xuyên vẫn gặp biết bao nhiêu thánh giá mới mẻ, tức là những đau khổ phần hồn phần xác.

Tôi cũng biết rằng: Khi nói về thánh giá, chúng ta cần bớt đi thánh giá, hơn là thêm lên thánh giá cho mình và cho kẻ khác. Bởi vì có những đau khổ không cần thiết, nhất là có những đau khổ gây hậu quả tiêu cực, hơn là những hậu quả tích cực.

Tuy nhiên, suy gẫm Lời Chúa, tôi thấy rằng: Chúng ta có những thánh giá, không những không thể tránh được, mà còn là những thánh giá cần phải ôm lấy mà vác đi. Bởi vì những thánh giá ấy là nguồn mạch sinh ơn cứu độ cho ta và cho kẻ khác.

Những thánh giá ấy là những thánh giá nào? Tôi thí dụ: Ðó là những đau khổ thường xuyên, chúng ta phải phấn đấu để chu toàn bổn phận hằng ngày. Thánh giá đó là những vất vả chúng ta phải phấn đấu chịu đựng để thăng tiến mình và thăng tiến người khác. Thăng tiến bao giờ cũng phải vất vả, cũng như chuyến đi bao giờ cũng gánh chịu những mồ hôi, những vất vả, những khó khăn.

Rồi thánh giá, đó là những đau khổ, những vất vả chúng ta phải phấn đấu với ngoại cảnh, với chính mình để góp phần vào sự cứu rỗi người khác và cứu rỗi chính mình. Bởi vì chúng ta không thể không góp phần vào máu Chúa Kitô trên thánh giá, và không thể được rỗi linh hồn. Khi chúng ta không chịu từ bỏ mình, từ bỏ tội lỗi, để đi vào con đường luật Chúa và luật Hội Thánh.

Anh chị em thân mến.

Mặc dầu có biết bao nhiêu khó khăn, tôi thấy anh chị em đã vui lòng chấp nhận, đã can đảm lướt thắng.

Thí dụ: Ngay cuộc lễ hôm nay, trời mưa, đường xấu, bao nhiêu công việc làm ăn, anh chị em vẫn đến nhà thờ đông đảo, sống những giây phút sốt sắng. Ðúng là anh chị em đã có những lựa chọn mà Chúa dạy hôm nay. Lựa chọn phần rỗi linh hồn mình hơn tất cả những lợi ích thế gian. Lựa chọn con đường thánh giá hơn tất cả vì những thánh giá ấy sinh ơn cứu độ cho mình, cho con em mình, cho xã hội mình.

Tuy nhiên, chúng ta thừa biết: Chúng ta vẫn còn nhiều tối tăm, chúng ta vẫn còn nhiều yếu đuối. Nhiều khi không nhìn rõ, đâu là lợi, đâu là hại cho phần rỗi linh hồn mình. Và mặc dầu có nhìn thấy, nhiều khi không đủ sức để thực hiện điều mình đã chọn. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện rất nhiều, cầu nguyện với lòng khiêm nhường, cầu nguyện với sự cậy trông.

Xin Chúa Thánh Thần, ban ơn soi sáng cho ta, để trong cuộc đời, với đức tin mạnh, chúng ta nhìn rõ đâu là lợi, đâu là hại cho phần rỗi. Và xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta biết can đảm thực hiện những lựa chọn của mình.

Lát nữa đây, chúng ta cùng với con em chúng ta tuyên xưng đức tin, và tuyên bố sự từ bỏ: Từ bỏ tội lỗi, và từ bỏ những con đường không hợp thánh ý Chúa. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần, giúp cho chúng ta biết thật sự. Muốn thực hiện những điều chúng ta tuyên bố lát nữa đây. Bởi vì, theo kinh nghiệm, nếu không có ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta hầu như không thực hiện được những lựa chọn của chúng ta: Lựa chọn phần rỗi, lựa chọn con đường thánh giá.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơn soi sáng. Xin ban ơn sức mạnh, để mỗi người chúng con trở nên như ngọn đèn sáng, để trái tim chúng con là ngọn lửa hồng, và đời sống chúng con trở nên nhân chứng của tình yêu Chúa. Amen.

Lễ Thêm Sức, Phú An ngày 30/7/1992