Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Chữ Ký Ðức Kitô

Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu không viết cuốn sách nào. Ngài cũng không để lại một chữ ký nào. Nhưng theo tôi nghĩ những gì Chúa Giêsu đã làm trong bữa Tiệc Ly có thể coi như một chữ ký của Ngài. Ðể từ đó đến nay, hễ ai mang trên cuộc sống của mình chữ ký ấy, thì được kể là kẻ thuộc về Ðức Kitô.

Chữ ký ấy có những đặc điểm như sau:

 Ðặc điểm thứ nhất là sự khiêm nhường

Nét khiêm nhường này được tỏ bày trong bữa Tiệc Ly ở việc Chúa Giêsu quì xuống rửa chân cho các môn đệ. Rửa chân cho họ, lau chân cho họ, đó là một việc phục vụ thấp hèn. Không ai yêu cầu Ngài làm. Hơn nữa, ai cũng cho là Ngài không nên làm. Thế nhưng khi tình yêu đến độ tha thiết, thì lại coi việc khiêm tốn ấy là một việc rất đẹp, đẹp do ý nghĩa bên trong, đẹp do những tình cảm dạt dào gởi vào cử chỉ bất ngờ ấy.

 Ðặc điểm thứ hai là sự quảng đại

Nét quảng đại này được sáng tỏ ở chỗ Chúa Giêsu rửa chân cho những kẻ mà Ngài biết trước sẽ có những thái độ không tốt đối với Ngài. Có kẻ sẽ nạp Ngài, có kẻ sẽ chối Ngài. Ngài biết trước tất cả. Ngài biết có kẻ muốn loại trừ Ngài. Nhưng tình Ngài không loại trừ ai. Lòng Ngài quảng đại như không có bờ cõi, không có biên giới.

 Ðặc điểm thứ ba là sự sống nội tâm

Nét sống nội tâm này được thực hiện bằng việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ðể sự sống của Ngài đi vào từng người, để Ngài sống trong ta, và ta sống trong Ngài. Cuộc sống nội tâm ấy là sự gặp gỡ sống động với Ngài, là một chia sẻ tâm tình và ý nghĩ thao thức của Ngài, nhất là thao thức về sự làm sao cho mọi người được biết đón nhận tình yêu xót thương của Ngài.

 Ðặc điểm thứ bốn là sự hy sinh quên mình

Sự hy sinh quên mình này được chứng tỏ ở việc Chúa Giêsu tự ý để cho người ta giết Ngài. Ðể chứng tỏ rằng: Ngài là tình yêu, và chỉ là tình yêu. Một tình yêu ban tặng, mà không áp đặt. Một tình yêu khi bị đánh đập sẽ không tự vệ. Một tình yêu không có khí giới nào ngoài chính tình yêu. Một tình yêu có thể bị khước từ, bị giết đi. Nhưng sẽ sống lại, và sẽ sống muôn đời.

Trên đây là bốn đặt điểm, mà tôi gọi là những gì làm nên chữ ký của Ðức Kitô.

Phải nói thiệt là tôi nhận ra chữ ký ấy trên rất nhiều người anh chị em và rất nhiều người xung quanh đây. Bởi vì những đời sống có sự khiêm nhường, có sự quảng đại, có nét sống nội tâm và có sự hy sinh quên mình. Tôi vui mừng cảm tạ Chúa, khi nhận ra số người mang chữ ký của Chúa Giêsu trên mình ngày càng tăng. Riêng những anh chị em đang sống cuộc đời vất vả, thiếu thốn, khổ cực vì lo cho kẻ khác và lo cho lợi ích chung, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đang ở bên cạnh anh chị em, đang ở trong anh chị em. Ngài đang ký tên Ngài trên con người anh chị em. Ðể bao lâu còn sống, anh chị em được kể vào số những kẻ thuộc về Ðức Kitô, và khi chết, anh chị em chắc chắn sẽ được cùng Ðức Kitô hưởng phúc Thiên Ðàng đời đời. Ðiều quan trọng nên nhớ là ta cần cộng tác với Ðức Kitô, trong việc làm cho chữ ký của Ngài được sáng tỏ nơi ta.

Một lần nữa, trong thánh lễ này, nhất là khi tham dự nghi lễ Rửa Chân và Rước Mình Thánh, chúng ta xin Chúa Giêsu đến với ta. Xin Ngài ban ơn thêm sức cho ta biết sống những gì Ngài đã trối lại trong bữa Tiệc Ly. Tôi xác tín rằng: Chúa sẽ không từ chối lời ta cầu nguyện, nhất là khi lời ta cầu nguyện cũng hợp như ý Ngài: Ðó là được thuộc về Ngài, được nên giống Ngài. Ðược yêu mến Ngài hơn.

Long Xuyên ngày 16/4/1992