Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Bản Tin Thời Sự

Lc 10,21-24

Ðêm vừa qua, tôi đã thức dậy thật sớm, và trong thinh lặng mênh mông của đồng quê, tôi đã tâm sự với Chúa về tình hình địa phương này.

Tôi nhìn vào họ đạo Trảng Tranh. Tôi nhìn về các họ đạo chung quanh. Và tôi thấy một điều này rất rõ: Ðó là hoạt động của Chúa Thánh Linh tại địa phương này đang mang tính cách thời sự.

Ðây là một bản tin thời sự. Bản tin thời sự có nghĩa là một bản tin không thuộc về chuyện thời xưa đã qua rồi, mà là một bản tin đang xảy ra thời nay, trong những tháng ngày hiện tại. Một bản tin thời sự là một bản tin có thể quan sát được, có thể kiểm chứng được, có thể cảm nghiệm được. Hoạt động của Chúa Thánh Linh trong vùng này, tại đây, đang là một bản tin thời sự. Nó có tính cách thời sự ở những điểm sau đây:

Một là Chúa Thánh Linh đang biến đổi các tâm hồn một cách mạnh mẽ, trong những phương diện khác nhau, và trong một phạm vi rộng lớn.

Tôi nhận thấy sự biến đổi tâm hồn qua thái độ nhiều người đối với Hội Thánh, đối với bí tích, đối với lời Chúa. Thái độ của anh chị em và thái độ của những người trong địa phương này, đối với Hội Thánh, đối với bí tích, đối với lời Chúa, càng ngày càng tích cực hơn, trân trọng hơn, mộ mến hơn.

Tôi cũng nhận thấy sự biến đổi các tâm hồn qua cách anh chị em đánh giá các giá trị. Trước đây, nhiều người coi của cải, quyền lực, là mục đích cuộc sống, nhưng bây giờ, biết bao nhiêu người đã đổi cách suy nghĩ, nhận thấy của cải quyền lực chỉ là những giá trị mong manh, và phải đi xa nữa, đi tới cùng, để nhận thấy hạnh phúc sau cùng là ở kiếp sau, là ở nơi Thiên Chúa.

Rồi tôi cũng nhận thấy thái độ biến đổi tâm hồn của anh chị em, với nhiều người trong địa phương này là ở sự chán nản, với những hình thức bề ngoài trống rỗng, để rồi đi tìm những cái gì là căn cơ nhất, cái gì là mục đích nhất của đời mình. Tâm hồn đang biến đổi sâu sắc, đó là một bản tin thời sự mà Chúa Thánh Thần đang viết ra trong địa phương này, trong họ đạo chúng ta.

Một bản tin khác có tính cách thời sự về Chúa Thánh Linh, là sự Chúa Thánh Linh đang đi vào các tâm hồn qua những ngày khác nhau, do Ngài chủ động, do Ngài sáng kiến.

Trước đây, nhiều người cứ nghĩ rằng: Chúa Thánh Linh đến với con người phải qua con đường này, phải qua con đường khác, nhất định rồi. Nhưng, nay qua kinh nghiệm đời sống, chúng ta thấy Chúa Thánh Linh đi vào các tâm hồn qua những ngã rất khác nhau, một cách bất ngờ.

Thí dụ: Qua một bài hát, Chúa Thánh Linh có thể đi vào một trái tim, để nâng tâm hồn họ lên. Qua gương sáng một người không Công Giáo, Chúa Thánh Linh có thể đi vào một họ đạo, để nhắc nhở những điều răn căn bản nhất cho những người tin theo Chúa. Rồi qua những thất bại, mất mát, Chúa Thánh Linh đi vào con người để giúp họ trưởng thành hơn. Rồi qua những giá trị nhân bản, Chúa Thánh Linh đã đi vào nhiều tâm hồn để họ nhận ra sự tươi mát của nước trời. Và từ đó,họ khát khao gặp được Thiên Chúa tình yêu. Chúa là gió, mà gió thì có thể lách qua bất cứ một khe hở nào. Người ta cũng gọi Chúa Thánh Thần là nước. Nước không nhất định phải trôi qua các dòng sông, những kinh đào, mà có thể thấm được vào bất cứ đâu. Chúa Thánh Thần đang đi vào chiều sâu các tâm hồn, qua những ngã Ngài chủ động, Ngài sáng kiến. Ðó là một bản tin thời sự mà Chúa Thánh Thần đang viết ra, trong địa phương chúng ta, trong họ đạo chúng ta.

Một bản tin khác có tính cách thời sự về Chúa Thánh Thần là Chúa Thánh Thần đang loan báo Tin Mừng cho những người nghèo. Và dùng các người nghèo để đánh thức những ai an thân, an phận.

Tôi đã đi nhiều nơi, đã quan sát nhiều họ đạo, thì có thể thấy rằng sự sống Phúc Âm đang nảy sinh phong phú từ những họ đạo bé nhỏ, nghèo hèn. Và những người có lòng tốt, tích cực giúp cho sự phát triển Hội Thánh, phần đông lại là những người nghèo, những người có tinh thần nghèo khó Phúc Âm.

Tối hôm qua, tôi có đọc tiếp một cuốn sách, tác giả là một người đàn bà. Bà có chồng, có con, có cháu. Sách của bà viết ra đang được nhiều người mộ mến, ở bên Pháp và ở Âu châu. Bà đã được mời giảng phòng cho các Giám Mục và linh mục. Tôi đọc sách của bà, thấy bà không nói gì về lý thuyết, mà chỉ kể lại kinh nghiệm nội tâm của mình: Ðơn sơ sâu sắc, chân thành mà phong phú.

Khi tôi đọc sách của bà mẹ ấy, tôi nghĩ tới các bà mẹ Việt Nam, các người cha trong gia đình. Những bà mẹ, những người cha này, không viết thành sách nhưng đang viết những trang đạo đức trên đời sống con cháu mình. Và từ đó, tôi thấy đúng là Chúa Thánh Linh đang đến với những con người nghèo khó, và đang dùng những con người có tinh thần nghèo khó Phúc Âm, để đem lại luồng gió mùa xuân thiêng liêng cho Hội Thánh.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã nói: Hạnh phúc cho những con mắt được nhìn thấy những sự chúng con đang thấy. Tôi đang thấy những sự lạ Chúa Thánh Thần làm. Anh chị em cũng đang thấy những sự Chúa Thánh Thần làm trong bản thân mình, trong gia đình mình, trong họ đạo mình, trong địa phương mình. Tôi nghĩ đây là một dịp để cảm tạ Thiên Chúa. Và điều phải kết luận là: Chúng ta phải biết đón nhận những việc Chúa Thánh Linh đang làm cho chúng ta.

Nhiều khi chúng ta tưởng rằng, những việc chúng ta làm cho Chúa là rất quan trọng. Nhưng theo tinh thần những điều tôi vừa nói lúc nãy, điều quan trọng hơn chính là biết đón nhận những việc Chúa đang làm cho ta, chứ không phải những việc ta cố gắng làm cho Chúa. Thái độ nội tâm khiêm tốn khó nghèo như vậy, sẽ là một thửa đất mà Chúa Thánh Thần đang mong muốn nơi ta, để Ngài có thể hoạt động một cách tự do. Từ đó hoạt động của Chúa Thánh Thần sẽ đem lại luồng gió mới, có thể làm cho Hội Thánh Việt nam, Ðất Nước Việt Nam, trở thành một lễ Chúa Thánh Thần mới.

Chúng ta chẳng là gì đâu. Công việc của chúng ta cũng chẳng là gì đâu. Nhưng nếu chúng ta để Chúa Thánh Thần làm việc trong bản thân ta, thì kết quả sẽ tuyệt vời. Bởi vì Ngài, là Ðấng tạo dựng. Ngài, là Ðấng sai ta đi. Ngài, là Ðấng làm cho mùa xuân Hội Thánh được thánh hóa theo thánh ý Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa sai chúng con đi trong tinh thần biết vâng phục sự soi sáng hướng dẫn của Chúa, để chúng con biết cộng tác, đón nhận những gì Chúa muốn làm nơi chúng con. Amen.

Lễ Thêm Sức, Trảng Tranh ngày 28/8/1992