Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Mùa Xuân Giáo Hội

Hôm nay giáo phận Long Xuyên có thêm 6 linh mục. Với 6 tân chức này, số tân linh mục của địa phận Long Xuyên từ sau giải phóng sẽ là 77 vị.

Tôi coi sự tăng trưởng này là một nhân tố quan trọng, làm nên mùa xuân Giáo Hội tại địa phương ta. Mùa xuân này của Giáo Hội, đã được tạo dựng do Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Tôi xác tín như vậy. Mùa xuân này của Giáo Hội là một bức thư Chúa gởi cho mỗi người chúng ta, để khích lệ chúng ta hãy vững tin vào lòng xót thương Chúa, và khích lệ chúng ta tiếp tục sống hiền lành, khiêm tốn, bác ái, để chứng minh rằng Thiên Chúa là tình yêu, đạo Chúa là đạo tình yêu và linh mục của Chúa là kẻ rao giảng tình mến Chúa, yêu người, phục vụ mọi người trong tình yêu của Thiên Chúa cứu độ. Mùa xuân này của Giáo Hội cũng là một tín hiệu báo cho chúng ta thấy rằng: Mô hình đẹp nhất của mùa xuân Giáo Hội là sự thông hiệp giữa các họ đạo, được tổ chức thành những cộng đoàn nhỏ, các linh mục phục vụ và sống chan hòa tình mến Chúa yêu người, như những gia đình thiêng liêng, để thăng tiến nhau về mọi mặt. Mùa xuân này của Giáo Hội tự nó đã là một bài ca tuyệt vời ca tụng Nước Trời đang đến trong tất cả mọi tấm lòng tốt, không phân biệt lương hay giáo. Những tâm hồn đang khao khát bình an, tình thương và chân lý.

Chúng ta đón nhận mùa xuân này của Giáo Hội, mùa xuân của Nước Trời với tất cả lòng biết ơn và khiêm tốn, khiêm tốn sâu sắc, khiêm tốn chân thành, khiêm tốn được cụ thể hóa bằng sự chúng ta ăn năn sám hối.

Phong chức linh mục cho các thầy:
Vinhsơn Lê Văn Bằng, Thầy Phêrô Phan Thanh Ðiềm,
Nicôla Vũ Ngọc Hải, Bênêđictô Bùi Ðức Hiền,
Phêrô Trương Phú Thịnh, Antôn Nguyễn Văn Tirển,
Long Xuyên ngày 30/1/1992